13 juni 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Do maternal habits echo into YOUth? Using 3D-ultrasound to show the intermediating role of the fetal brain

Het doel van dit proefschrift was om de invloed van de leefstijl van de moeder tijdens de zwangerschap op de (hersen)ontwikkeling van het kind te bepalen. Om hersenontwikkeling betrouwbaar te kunnen meten, werd in het eerste deel een nieuwe methode ontwikkeld om het volume van de frontaalkwab te kunnen meten in 3D-echobeelden. Daarnaast vonden we dat het frontaalkwab volume en het intracranieel en cerebellair volume betrouwbaar gemeten kunnen worden. In het tweede deel werd de invloed van prenatale blootstelling aan cafeïne, roken en alcohol op de foetale hersenontwikkeling en op de ontwikkeling van cognitie en gedrag op de kinderleeftijd onderzocht. Uit een systematische literatuurstudie bleek dat blootstelling aan hoge hoeveelheden cafeïne tijdens de zwangerschap tot een lager hersengewicht bij geboorte leidt bij ratten en dat er bij mensen mogelijk een verband is tussen cafeïneconsumptie tijdens de zwangerschap en een lager IQ en meer gedragsproblemen op kinderleeftijd. Daarnaast onderzochten we in een kleine exploratieve studie de invloed van prenatale blootstelling aan cafeïne op het intracranieel, cerebellair en frontaalkwab volume bij ongeveer 20 en 30 weken zwangerschap. Hoewel de studie geen significante verbanden liet zien, suggereerden de resultaten dat het zou kunnen zijn dat meer prenatale cafeïneconsumptie tot kleinere hersenstructuren leidt. In een meta-analyse naar de invloed van prenataal roken en alcoholgebruik op gedragsuitkomsten bleek dat roken tijdens de zwangerschap geassocieerd is met een hoger risico op hyperactief gedrag en mogelijk ook op emotionele en antisociale gedragsproblemen. De invloed van lage tot matige hoeveelheden alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap op het gedrag van kinderen bleef onduidelijk.

Begindatum en -tijd
13 juni 2019 10:30
Einddatum en -tijd
13 juni 2019 11:30
Promovendus
Marieke Albers
Proefschrift
Do maternal habits echo into YOUth? Using 3D-ultrasound to show the intermediating role of the fetal brain
Promotor(es)
Prof. A. Franx Prof. R.S. Kahn
Co-promotor(es)
Prof. R. de HeusProf. N.C. Onland-Moret
Entree
Gratis