29 januari 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Distributional Effects of EU Flood Risk Management and the Law. The Netherlands, Flanders and France as case studies

Door een steeds groter wordende kans op overstromingen, zijn ook steeds meer maatregelen nodig die overstromingen dienen te voorkomen. Deze maatregelen kunnen leiden tot lasten (inbreuk op rechten), zoals waardedaling van woningen of inkomensderving, die ongelijk over de samenleving zijn verdeeld. Dit is wat bedoeld wordt met ‘verdelende effecten’ (distributional effects) van het overstromingsrisicobeheer.

Dit onderzoek toont aan dat bepaalde maatregelen, die gecategoriseerd kunnen worden in verschillende strategieën, zoals preventie (proactieve ruimtelijke planning), bescherming (beschermingen door o.a. dijken) en herstel (het daadwerkelijke herstel na een overstroming), leiden tot een specifiek type last, waarop een bijbehorend compensatieregime van toepassing is. De drie onderzochte jurisdicties, Nederland, Vlaanderen en Frankrijk, hebben overeenkomsten en verschillen op het terrein van de dominantie van bepaalde strategieën en de toepasselijke compensatieregimes.

Zo ligt in Nederland de focus van het overstromingsrisicobeheer op bescherming, waar een goed ontwikkeld compensatieregime op van toepassing is. Dit compensatieregime is ook van toepassing als preventieve maatregelen worden genomen. Omdat in Nederland de focus ligt op het voorkomen van overstromingen, is de herstelstrategie onderontwikkeld in vergelijking met Vlaanderen en Frankrijk, die beiden een uitgebreide herstelstrategie kennen met een publiek-privaat verzekeringssysteem. Doordat verschillende compensatieregimes gekoppeld zijn aan bepaalde strategieën, worden de lasten op verschillende manieren gecompenseerd.

Dit onderzoek toont aan dat deze verdeling van lasten ongelijk is tussen de landen onderling en in geval van Vlaanderen en Frankrijk ook binnen een land. Deze constatering leidt echter niet direct tot de conclusie dat deze verdeling ook onrechtvaardig is, omdat de definitie van een rechtvaardige verdeling van lasten verschilt per gemeenschap en periode. 

Begindatum en -tijd
29 januari 2018 12:45
Einddatum en -tijd
29 januari 2018 13:45
Promovendus
Willemijn van Doorn-Hoekveld
Proefschrift
Distributional Effects of EU Flood Risk Management and the Law. The Netherlands, Flanders and France as case studies
Promotor(es)
prof.dr. H.F.M.W. van Rijswick, prof.dr. B.J. Schueler