1 maart 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Dina de Oliveira Titan over de oorsprong van instrumentale versieringskunst in Renaissance Venetië

Silvestro Ganassi: La Fontegara. Bron: Wikimedia
Silvestro Ganassi: La Fontegara. Bron: Wikimedia

Op 1 maart 2019 verdedigt Dina de Oliveira Titan haar proefschrift The origins of instrumental diminution in Renaissance Venice: Ganassi's Fontegara in het Academiegebouw.

Silvestro Ganassi’s in 1535 te Venetië gepubliceerde handboek over instrumentale versieringskunst (diminutie), Fontegara, presenteert een buitengewoon complexe muzikale stijl die volledig afwijkt van wat we aantreffen in vergelijkbare traktaten uit de Renaissance. Dit heeft tot op heden een overtuigende uitvoeringspraktijk in de weg gestaan, en ons begrip van deze versieringskunst als geheel ernstig belemmerd. Dit proefschrift biedt een diepgaande analyse van Fontegara die deze belemmeringen wegneemt.

Venetiaans sociaal-cultureel milieu

Uitgaande van een vergelijking van de acht overgeleverde exemplaren van het handboek, wordt een nieuwe transcriptie van het origineel en vertaling in het Engels voorgesteld. Tevens wordt het Venetiaans sociaal-cultureel milieu waarin het traktaat tot stand kwam gereconstrueerd, zowel op basis van archivalisch onderzoek als aan de hand van een studie van de overige traktaten die Ganassi schreef. Hieruit blijkt dat de auteur zelf nauw betrokken was bij de productie en het drukproces van Fontegara, en beoogde hiermee de culturele en sociale status van de instrumentalist te verhogen.

intellectuele en filosofische verwijzingen

Ook het complexe geheel aan intellectuele en filosofische verwijzingen in Ganassi’s traktaten wordt geduid als onderdeel van deze strategie. In het bijzonder betreft dit de in dit proefschrift blootgelegde referenties aan twee bronnen uit de Griekse Oudheid. Deze interpretatie wordt onderbouwd door een gedetailleerde analyse van de ingewikkelde muzikale stijl die in Fontegara met behulp van talrijke voorbeelden wordt gepresenteerd. Door hierin een reeks karakteristieke kenmerken te onderscheiden is het mogelijk deze stijl te ontleden en te duiden als manifestatie van een ambitieus Renaissance-project dat een diepgaande oriëntatie op antieke modellen combineert met een praktijkgerichte benadering.

Begindatum en -tijd
1 maart 2019 16:15
Einddatum en -tijd
1 maart 2019 17:15
Promovendus
Dina de Oliveira Titan
Proefschrift
The origins of instrumental diminution in Renaissance Venice: Ganassi's Fontegara
Promotor(es)
Prof. dr. H. HendrixDr. E. Jas