24 mei 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Diffusie gewogen MRI voor tumor delineatie in hoofd-hals radiotherapie

Bij radiotherapie van hoofd-hals kanker wordt ioniserende straling gebruikt om kankercellen te doden, hierbij wordt het omliggende weefsel zo veel mogelijk gespaard. Hierbij is een nauwkeurige definitie van doelvolume van essentieel belang. Bij het definiëren van het doelvolume wordt gebruik gemaakt van beeldvormingstechnieken zoals CT, PET en MRI. Met MRI is het mogelijk om onder andere de diffusie van water in het lichaam af te beelden (DW-MRI). Tumoren hebben een afwijkend diffusie gedrag vergeleken met normaal weefsel. Dat maakt diffusie gewogen beelden interessant voor gebruik bij het definiëren van het doelvolume.

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van beelden is de geometrische nauwkeurigheid. De meest gebruikte methode voor het verkrijgen van diffusie gewogen beelden is gevoelig voor geometrische vervormingen, met name bij lucht-weefsel overgangen.

Daarom wordt het gebruik van een alternatieve techniek voorgesteld om diffusie gewogen beelden te vervaardigen, DW-SPLICE. Met deze techniek kunnen diffusie gewogen beelden met goede geometrische nauwkeurigheid worden gemaakt. 

Wanneer DW-SPLICE gebruikt wordt om, semiautomatisch, het doelvolume te definiëren dan laten deze doelvolumes een grote overeenkomst zien met doelvolumes bepaald op PET.

In een validatie studie wordt beeldvorming vergeleken met een chirurgisch preparaat van het strottenhoofd. Na verwerking kan het preparaat  worden gerelateerd aan de beeldvorming voorafgaand aan chirurgie. De resultaten van de eerste patiënt laten een goede overeenkomst zien tussen het doelvolume op DW-MRI en de pathologie.

Wanneer diffusie gewogen beelden met goede geometrische nauwkeurigheid kunnen worden verkregen kunnen deze van veel waarde zijn bij het bepalen van het doelvolume in hoofd-hals radiotherapie.

Begindatum en -tijd
24 mei 2018 14:30
Einddatum en -tijd
24 mei 2018 15:30
Promovendus
Tim Schakel
Proefschrift
Diffusion weighted MRI for tumor delineation in head and neck radiotherapy
Promotor(es)
prof. dr. ir. J.J.W. Lagendijkprof. dr. C.H.J. Terhaard
Co-promotor(es)
dr. ir. M.E.P. Philippensdr. J.M. Hoogduin
Entree
Gratis