Promotie Diana Verboom: Novel Approaches for Diagnosing Sepsis in the Critically Ill

tot

Op 10 september verdedigt Diana Verboom haar proefschrift, getiteld Novel Approaches for Diagnosing Sepsis in the Critically Ill.

Samenvatting promotieonderzoek

Accurate en snellere diagnostische testen voor sepsis zijn van belang om patiëntuitkomsten te verbeteren. In dit proefschrift worden verschillende diagnostische benaderingen voor sepsis besproken. Er bestaat geen perfecte gouden standaard voor sepsis en dit compliceert het vinden van een passende en consistente definitie van sepsis. We bespreken hoe het verschillend hanteren van de sepsis definitie, nog steeds leidt tot een aanzienlijke variatie in de manier waarop een patiëntenpopulatie wordt geselecteerd binnen wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast valideren we de SeptiCyte LAB test, een RNA-handtekening die werd ontwikkeld om het onderscheid te maken tussen infectieuze en non-infectieuze inflammatie. We deden dit in twee patiënt cohorten en bespreken de diagnostische waarde van deze test in een Intensive Care setting. Verder onderzoeken we of het standaard afnemen van bloedkweken bij IC-opname de diagnose van bloedbaaninfecties zou kunnen verbeteren, ook als de verdenking op een bloedbaaninfectie bij opname nog niet evident is. Tenslotte wijden we één hoofdstuk aan een beschrijving van een cohort met E. coli bacteriëmieën en de bijbehorende serotypes. Momenteel wordt er een O-polysaccharide vaccin ontwikkeld dat zich richt tegen tien veelvoorkomende E. Coli O-serotypes en wij beschrijven de potentiële dekking van dit vaccin in een IC-populatie. In dit proefschrift werd gebruik gemaakt van data verzameld binnen de Molecular Diagnosis and Risk Stratification of Sepsis (MARS) studie. Deze database bevat een grote hoeveelheid gedetailleerde data en biobankmateriaal en werd opgezet om ons begrip van sepsis te vergroten., ongeacht het aantal gelijktijdig voorgeschreven geneesmiddelen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
D.M. Verboom MSc
Proefschrift
Novel Approaches for Diagnosing Sepsis in the Critically Ill
Promotor(es)
prof. dr. O.L. Cremer
prof. dr. M.J.M. Bonten
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository