21 september 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Dian Fluijt-Lambert over co-teaching

© iStockphoto.com

Op 21 september 2018 verdedigt Dian Fluijt-Lambert haar proefschrift 'Passend onderwijzen met Co-Teaching. Studie naar de gemeenschappelijke betekenisverlening van co-teaching teams' waarin de effectiviteit van co-teaching wordt aangetoond.         

Dian Fluijt-Lambert

Co-teaching is een onderwijsvorm waarin leraren (co-teachers) gezamenlijk onderwijs verzorgen aan een groep leerlingen die aan hun zorg is toevertrouwd. Uit vier studies blijkt dat co-teaching een effectieve manier kan zijn om les te geven aan een hyperdiverse groep en tegelijkertijd tegemoet kan komen aan de behoefte om met meerdere leraren voor de klas te staan. Co-teaching kan worden beschouwd als een pedagogisch onderwijsmodel dat zijn kracht ontleent aan de intrinsieke motivatie van leraren, de mate waarin leraren in staat zijn om goed samen te werken en de kennis die zij hebben ten aanzien van differentiatiemogelijkheden voor talenten en specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.

onderwijsinnovatie

Het blijkt dat een klein netwerk van intensief samenwerkende leraren, zoals in een co-teaching team, in staat is tot duurzame onderwijsinnovatie waarvan zowel leerlingen als leraren kunnen profiteren. Het welbevinden van zowel leerlingen als leraren blijkt in een co-teaching groep over het algemeen verhoogd omdat leerlingen meer aandacht krijgen en leraren hun verantwoording kunnen delen. Bovendien presteren leerlingen in een co-teaching groep over het algemeen beter.

ondersteuning 

Professionalisering op het gebied van co-teaching, gericht op het verkennen van eigen en gezamenlijke normen, waarden en overtuigingen van co-teachers, het leren om samen goed les te geven en het leren om goed samen te werken, is voorwaardelijk om co-teaching goed uit te kunnen voeren. Het is gewenst dat organisaties die willen starten met co-teaching daarin ondersteuning krijgen. Co-teaching kan worden aangemerkt als een effectief middel dat tegemoet komt aan het inrichten van meer inclusieve leeromgevingen, zoals wordt bedoeld in de Wet op Passend Onderwijs en het M-Decreet.

Begindatum en -tijd
21 september 2018 10:30
Einddatum en -tijd
21 september 2018 11:30
Promovendus
Dian Fluijt-Lambert
Proefschrift
Passend onderwijzen met Co-Teaching. Studie naar de gemeenschappelijke betekenisverlening van co-teaching teams          
Promotor(es)
prof. dr. C. Bakkerprof. dr. E. Struyf   
Entree
Gratis entree