tot

Promotie van A. Lucini Paioni MSc (NMR Spectroscopy)

Promotie: Developing novel applications of Dynamic Nuclear Polarization in solid-state NMR Spectroscopy

Kernspinresonantie (NMR) biedt een unieke kijk op de wereld van atomen en ontrafelt informatie over de structuren en dynamica van moleculen zonder hun eigenschappen te veranderen. De intrinsiek lage gevoeligheid van NMR blijft echter een punt van aandacht om NMR te kunnen toe te passen. NMR profiteert daarom enorm van de opkomst methoden die de gevoeligheid verbeteren. Een dergelijke methode is Dynamische Nucleaire Polarisatie (DNP), een techniek die breed toepasbaar is voor verschillende gebieden, zoals structuurbiologie, biofysica, geneeskunde en scheikunde.

In dit proefschrift worden bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de DNP techniek beschreven. Deze bijdragen omvatten methodologische ontwikkelingen en nieuwe toepassingen van DNP-verbeterde vaste stof-NMR. Met behulp van deze hoog-gevoelige NMR worden verschillende systemen bestudeerd op het gebied van levens- en materiaalwetenschappen. Bijvoorbeeld, in-cel structurele studies worden beschreven waardoor moleculen rechtstreeks in hun natuurlijke omgeving op atomair niveau onderzocht kunnen worden. De resulterende structurele informatie zou niet toegankelijk zijn zonder de gevoeligheidswinst door DNP.

Daarnaast worden katalytische systemen in zeolieten onderzocht en de reacties tussen de zeoliet en ingesloten organische stoffen tijdens de katalyse bestudeerd. (DNP-verbeterde) vaste stof-NMR-spectroscopie is een niet-invasieve benadering en vormt daarom een ideale methode om moleculaire structuren op te helderen, het reactiemechanisme in heterogene katalyse te onderzoeken en informatie te verzamelen over de katalysator zelf. Tenslotte worden strategieën beschreven om de gevoeligheid bij hoge magnetische velden verder te verbeteren en worden er nieuwe polariserende stoffen, samen met een onderzoek naar hun potentie voor biomoleculaire toepassingen, gepresenteerd.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
A. Lucini Paioni MSc
Proefschrift
Developing novel applications of Dynamic Nuclear Polarization in solid-state NMR Spectroscopy
Promotor(es)
prof. dr. M. Baldus
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository