16 april 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Determining childhood infections and long-term consequences

Infectieziekten komen vaak voor in de kindertijd en zijn de belangrijkste reden voor kinderen om een arts te bezoeken. Infecties hebben een rol in de ontwikkeling van het immuunsysteem van het kind, maar deze infecties hebben mogelijk ook negatieve gevolgen voor de gezondheid op de lange-termijn. Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar de relatie tussen infecties in de kindertijd (gemeten op diverse manieren) en risicofactoren enerzijds en lange-termijn effecten anderzijds. In de eerste hoofdstukken zijn infecties in de kindertijd op verschillende manieren gemeten, namelijk door antistoffen in het bloed te bepalen en door registratie van symptomen in een papieren dagboek en dagboek app. Deze onderzoeken laten zien dat infecties in de kindertijd het beste gemeten kunnen worden door ouders te vragen om symptomen van infecties bij hun kinderen te registreren in een dagboek app. De belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van infecties zijn gerelateerd aan het aantal nauwe contacten dat jonge kinderen hebben met andere jonge kinderen. De volgende hoofdstukken beschrijven de mogelijke lange-termijn gevolgen van infecties. Hiertoe is nagegaan of er een relatie is tussen verschillende maten van infecties, namelijk aantal door de huisarts gediagnosticeerde infecties, aantal antibiotica voorschriften en aantal door de ouders gerapporteerde infecties, met gewicht en vaatwanddikte, als vroeg teken van aderverkalking. De resultaten van deze hoofdstukken tonen een associatie tussen het hebben van veel infecties in de kindertijd en een hoger gewicht en mogelijk ook een dikkere vaatwand in de adolescentie.

Begindatum en -tijd
16 april 2019 10:30
Einddatum en -tijd
16 april 2019 11:30
Promovendus
Annemarijn Prins-van Ginkel
Proefschrift
Determining childhood infections and long-term consequences
Promotor(es)
Prof. H.A. SmitProf. M. van der Sande
Co-promotor(es)
Prof. P.C.J.L. Bruijning-VerhagenProf. W. van der Hoek
Entree
Gratis