Promotie: Detection and Treatment of Pancreatic Cancer Recurrence

tot

Samenvatting

Alvleesklierkanker blijft een moeilijk te behandelen ziektebeeld met een slechte prognose. Bijna alle patiënten die operatieve verwijdering van alvleesklierkanker ondergaan, krijgen uiteindelijk te maken met terugkeer van ziekte (recidiefziekte), meestal zelfs al binnen twee jaar na operatie. Door gebrek aan effectieve behandelopties blijft recidiefziekte de belangrijkste doodsoorzaak onder deze patiënten. De beperkte behandelmogelijkheden zorgen er bovendien voor dat de meeste alvleesklierkankerchirurgen terughoudend zijn met gestandaardiseerde controles na operatie (follow-up) met bloedonderzoek en beeldvorming om recidiefziekte zo vroeg mogelijk vast te kunnen stellen. Recente ontwikkelingen in de behandeling van alvleesklierkanker hebben de behandelopties voor recidiefziekte echter uitgebreid. Hierdoor verdient de algemene gedachte om af te zien van gestandaardiseerde follow-up wellicht enige heroverweging. Het onderzoek in dit proefschrift laat zien dat het huidige bewijs voor gestandaardiseerde follow-up na een operatie voor alvleesklierkanker en behandeling van recidiefziekte beperkt en tegenstrijdig is. Wereldwijd worden hierdoor zeer uiteenlopende strategieën voor follow-up en behandeling toegepast. Gestandaardiseerde follow-up gericht op het opsporen van recidiefziekte voordat symptomen optreden, lijkt het aantal patiënten dat aanvullende behandeling ondergaat te vergroten, wat de overleving verbetert. Voor geselecteerde patiënten die waarschijnlijk baat zullen hebben bij vroegtijdig opsporen en behandelen van recidiefziekte lijkt gestandaardiseerde follow-up met bloedonderzoek en beeldvorming zodoende te kunnen worden gerechtvaardigd. Toegenomen inzicht in specifieke patronen van recidiefziekte benadrukt bovendien de behoefte aan geïndividualiseerde strategieën voor follow-up en behandeling. Daarnaast introduceert dit proefschrift MRI-geleide radiotherapie met de MR-linac als een veilige en haalbare behandeloptie voor patiënten met inoperabele maligniteiten in de bovenbuik, zoals een lokaal recidief pancreascarcinoom.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
L.A. Daamen MSc
Proefschrift
Detection and Treatment of Pancreatic Cancer Recurrence
Promotor(es)
prof. dr. I.Q. Molenaar
prof. dr. H.M. Verkooijen
prof. dr. H.C. van Santvoort
Co-promotor(es)
dr. M.P.W. Intven