14 december 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Desiree Capel over sequentieel leren en dyslexie

© iStockphoto.com

Op 14 december verdedigt Desiree Capel haar promotieonderzoek over het leermechanisme achter sequentieel leren en de relatie van sequentieel leren met dyslexie.

Het proefschrift behandelt sequentieel leren: het leren (het impliciet berekenen) van de statistische relaties tussen elementen in een reeks. In het onderzoek stonden twee onderzoeksvragen centraal.

domeinonafhankelijk leermechanisme 

Het eerste deel van het proefschrift onderzoekt of aan sequentieel leren een domeinonafhankelijk leermechanisme ten grondslag ligt. De uitkomsten van de experimenten met 8 maanden oude baby’s en met volwassenen gaven geen duidelijk antwoord op deze vraag, omdat er in geen van beide leeftijdsgroepen significante correlaties tussen domeinen werden gevonden.

Drs. Desiree Capel
     Drs. Desiree Capel 

sequentieel leren en dyslexie

Het tweede deel van het proefschrift onderzoekt of sequentieel leren is aangedaan bij mensen met dyslexie. De resultaten van de experimenten met zowel 8 maanden oude risicobaby’s als met volwassenen met dyslexie vertoonden een gemengd beeld. In de risicobaby’s werden aanwijzingen gevonden voor sequentieel leren in het visuospatiële domein. Deze resultaten waren onverwacht, omdat er bij de controlebaby’s geen aanwijzingen voor sequentieel leren gevonden waren, en omdat de resultaten een effect lieten zijn dat tegenovergesteld was aan het voorspelde effect. Meer onderzoek is nodig om deze bevindingen op waarde te kunnen toetsen. Bij de volwassenen met dyslexie werd een iets slechter resultaat voor sequentieel leren in het taaldomein gevonden. In het visuele en visuospatiële experiment werden echter geen duidelijke verschillen in sequentieel leren gevonden tussen deelnemers met en zonder dyslexie.

conclusies

De bevindingen vormen geen ondersteuning voor een algemene procedurele tekorttheorie, omdat er in dat geval een algemene beperking in sequentieel leren zou moeten zijn in alle domeinen. De resultaten kunnen echter duiden op een licht tekort in sequentieel leren in het taaldomein bij volwassenen met dyslexie.

Begindatum en -tijd
14 december 2018 14:30
Einddatum en -tijd
14 december 2018 15:30
Promovendus
Desiree Capel
Proefschrift
Sequential learning, domain generality, and developmental dyslexia
Promotor(es)
Prof. dr. F.N.K. Wijnen
Co-promotor(es)
Dr. E.H. de Bree