21 oktober 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Desi Prianti: Imperialisme, kapitalisme en patriarchaat: een postkoloniale studie van lifestyle-tijdschriften voor mannen in Indonesië (1976–2015)

Foto door Delly Maratama

Op 21 oktober verdedigt Desi Prianti (Genderstudies) haar proefschrift Tracing Imperialism, Capitalism, and Patriarchy: A Postcolonial Study of Men’s Lifestyle Magazines in Indonesia (1976–2015) in het Academiegebouw.

Tot op heden heeft onderzoek naar genderrelaties in Indonesië zich voornamelijk toegelegd op vrouwenemancipatie en gendergelijkheid en wordt er maar weinig aandacht besteed aan mannen en masculiniteit. Verschillende koloniale praktijken zoals het segregatiebeleid, concubinage, kindermeisjes, en andere door de Nederlandse kolonisten opgelegde gebruiken, ontnamen niet alleen Indonesische vrouwen zeggenschap en handelingsvermogen, maar tastten ook de Indonesische masculiniteit aan. Kolonialisme heeft daarom niet alleen gedefinieerd wat vrouwelijkheid betekent, maar is ook bepalend geweest voor de betekenis van mannelijkheid in de Indonesische maatschappij.

Luxemannentijdschriften

Zeventig jaar nadat Indonesië onafhankelijk werd verklaard zijn de gevolgen van het koloniale verleden, modernisering en verwestersing nog altijd voelbaar. Deze koloniale geschiedenis wordt voortgezet op de pagina’s van luxemannentijdschriften, die een belangrijke rol spelen in het definiëren van de positie van de man en masculiniteit in het huidige onafhankelijke Indonesië.

De mannelijke identiteit

In dit proefschrift wordt beargumenteerd dat lifestyletijdschriften voor mannen een belangrijke hegemoniale kracht zijn in het definiëren van de mannelijke identiteit, door de consument vast te zetten in een specifieke interpretatie van sociale interactie. Ondanks het feit dat de tijdschriften zich specifiek richten op mannen uit de midden- en bovenklasse, zijn ze in staat geweest om één specifiek narratief over wat het betekent om man te zijn te verspreiden. De ruimte voor alternatieve definities en praktijken van mannelijkheid zijn hiermee zo beperkt geworden, dat de mogelijkheid voor verandering in het sociale narratief van Indonesië zeer klein is geworden.

Koloniale ideologieën

In de postkoloniale Indonesische maatschappij staat modernisering gelijk aan verwestering. De categorieën 'man' en 'masculiniteit' zijn beiden tot stand gekomen in een Westerse context en daardoor vormgegeven in interactie met imperialisme, kapitalisme en patriarchaat. Lifestyletijdschriften voor mannen dienen als een weerspiegeling van de effecten van koloniale ideologieën die nog steeds hun weerslag hebben op de hedendaagse Indonesische maatschappij en de verdeling van genderrollen. Op deze manier speelt representatie nog steeds een belangrijke rol in het opleggen van de moderne Westerse levensstijl aan de huidige Indonesische maatschappij.

Begindatum en -tijd
21 oktober 2019 14:30
Einddatum en -tijd
21 oktober 2019 15:30
Promovendus
Mw. D.D. Prianti
Proefschrift
Tracing Imperialism, Capitalism, and Patriarchy: A Postcolonial Study of Men’s Lifestyle Magazines in Indonesia (1976–2015)
Promotor(es)
Prof. R.L. Buikema
Co-promotor(es)
Prof. C.L. Quinan