9 januari 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Depositaries in European Investment Law: Towards Harmonization in Europe

In de praktijk bewaren Europese kredietinstellingen en beleggingsondernemingen voor meer dan 20 biljoen Euro aan activa voor individuele beleggers, pensioenfondsen en beleggingsfondsen. De kosten voor Europese beleggers zijn hiervoor twee tot vijf keer hoger dan voor Amerikaanse beleggers. De reden hiervoor is dat de Europese markt voor deze zogenaamde bewaarders (depositaries) onvolmaakt is. Bewaarders die activa bewaren voor individuele beleggers en pensioenfondsen mogen grensoverschrijdend hun diensten aanbieden, terwijl diezelfde bewaarders slechts aan beleggingsfondsen hun diensten mogen aanbieden in de lidstaat waarin ze gevestigd zijn.

Dit proefschrift laat zien dat dit onderscheid vanuit het oogpunt van beleggersbescherming ongerechtvaardigd is. Het proefschrift onderzoekt in hoeverre bewaarders in het Europese financiele recht van elkaar verschillen en onder welke condities het Europese recht zou moeten toestaan dat bewaarders die binnen en buiten Europa gevestigd zijn grensoverschrijdend op de Europese markt actief mogen zijn.

In tegenstelling tot de overige bewaarders, moeten bewaarders die optreden voor beleggingfondsen, naast het bewaren van activa, ook een reeks van toezichthoudende taken ten aanzien van vermogensbeheerders uitoefenen. Het onderzoek laat zien dat bewaarders in het Europees recht weliswaar tot op heden verschillend gereguleerd zijn, maar dat de kerntaak, namelijk het bewaren van activa, hetzelfde is en dit geen verschil in behandeling rechtvaardigt. Het proefschrift doet dan ook de aanbeveling om bewaarders aan dezelfde geharmoniseerde Europese regels te onderstellen. Dit zorgt voor niet alleen een gelijk speelveld, maar ook voor meer schaalvoordelen omdat dit de basis biedt op grond waarvan Europese bewaarders cross-sectoraal grensoverschrijdend hun bewaardiensten kunnen aanbieden.

Begindatum en -tijd
9 januari 2018 12:45
Einddatum en -tijd
9 januari 2018 13:45
Promovendus
Bas Hooghiemstra
Proefschrift
Depositaries in European Investment Law: Towards Harmonization in Europe
Promotor(es)
Prof. dr. Hans van Meerten