Promotie: Delirium as a disorder of brain network disintegration

tot

Samenvatting

Delirium is een veelvoorkomend neuropsychiatrisch syndroom, gekenmerkt door acute veranderingen in aandacht en bewustzijn, als direct gevolgvan een onderliggende medische aandoening. Het komt voor bij 10-50%van de ouderen die in het ziekenhuis opgenomen zijn. Delirium is erg belastend voor patiënten en gerelateerd aan negatieve uitkomsten, zoals langdurige cognitieve problemen. De ontwikkeling van delirium is meestal het resultaat van een interactie van verschillende heterogene risicofactoren, zoals een oudere leeftijd of het ondergaan van een operatie. Het onderliggende mechanisme van hoe (combinaties van) deze risicofactoren tot delirium kunnen leiden, is tot nu toe onbekend. Hoewel er verschillende hypothesen bestaan, is de pathofysiologie van het klinische syndroom voor het grootste gedeelte onduidelijk. Eerdere studies hebben aangetoond dat de acute toestand van het delirium gepaard kan gaan met veranderingen van (netwerk)activiteit in de hersenen. Het doel van dit proefschrift was  daarom om de hypothese van delirium als een stoornis van desintegratie van het hersennetwerk te evalueren. In dit proefschrift worden de volgende conclusies getrokken: (1) Delirium-gerelateerde functionele verstoringen in het brein kunnen niet worden beschouwd als het onderliggende mechanisme van kwetsbaarheid voor delirium. (2) Delirium kan gezien worden als een stoornis van desintegratie van het hersennetwerk. Veranderingen in de efficiëntie en integratie van het functionele hersennetwerk zijn gerelateerd aan de klinische symptomen van delirium. (3) Na het delirium is een verminderde connectiviteit van het functionele hersennetwerk te zien. Deze verstoring zou onderdeel kunnen zijn van het biologische mechanisme dat zorgt voor negatieve uitkomsten na delirium, zoals het ervaren van langdurige cognitieve problemen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
S.J.T. van Montfort MSc
Proefschrift
Delirium as a disorder of brain network disintegration
Promotor(es)
prof. dr. A.J.C. Slooter
prof. dr. J. Hendrikse
Co-promotor(es)
dr. E. van Dellen
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository