18 april 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Defining the value of observational studies in trauma

De gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trial (RCT) wordt gezien als de gouden standaard in Evidence Based Medicin. In een RCT worden patiënten gerandomiseerd tussen een behandel- en controlegroep waarbij zowel de patiënt als de behandelaar wordt geblindeerd voor de behandelkeuze. Zo ontstaan twee vergelijkbare groepen en worden de effecten van bias geminimaliseerd. In observationeel onderzoek naar de effecten van medische behandeling vindt geen randomisatie plaats en is blindering niet mogelijk. Hierdoor is deze onderzoeksopzet gevoeliger voor bias en krijgt observationeel onderzoek doorgaans minder waardering.

Observationeel onderzoek is belangrijk bij het evalueren van mogelijk gunstige effecten van operatieve behandelingen en het in kaart brengen van (zeldzame) complicaties. In vergelijking met een RCT zijn resultaten van observationeel onderzoek naar behandelingseffect vaak beter te generaliseren door de minder strikte inclusiecriteria. Ook zijn er meer mogelijkheden tot subgroep analyse en is het onderzoek makkelijker, sneller en met minder geld uit te voeren. Deze voordelen maken observationeel onderzoek een aantrekkelijk alternatief voor een RCT in een medische wereld met snelle technologische vooruitgang, implementatie van nieuwe technieken en beperkte financiële mogelijkheden.

In dit proefschrift worden 3 typen chirurgische onderzoeken geïdentificeerd met daaraan gekoppeld de verschillende vormen van bias, die van invloed kunnen zijn op het gevonden behandeleffect. Er wordt bewijs gepresenteerd en onderbouwd, waaruit blijkt dat observationeel onderzoek in verschillende situaties een vergelijkbaar behandelingseffect geeft als RCTs. Dit impliceert dat onderzoek in deze situaties kan worden gedaan middels een observationeel design. Onderzoek in de traumachirurgie zou hiermee efficiënter, sneller, en goedkoper kunnen worden gedaan met beter generaliseerbare resultaten. Tot slot wordt een prospectief observationeel studieprotocol gepresenteerd. Dit beoogt een raamwerk te zijn voor toekomstig onderzoek in de traumachirurgie.

Begindatum en -tijd
18 april 2019 16:15
Einddatum en -tijd
18 april 2019 17:15
Promovendus
Reinier Beks
Proefschrift
Defining the value of observational studies in trauma
Promotor(es)
Prof. L.P.H. LeenenProf. R.H.H. Groenwold
Co-promotor(es)
Prof. R.M. HouwertProf. D. van der Velde
Entree
Gratis