Promotie: DeCoding the molecular regulation of Antigen Presenting Cells in Sjögren’s Syndrome

Promotie van Ana Paula Pinheiro Lopes

tot

Sjögren’s syndroom is een ziekte van het immuunsysteem dat gekenmerkt wordt door droogte van de ogen en mond, veroorzaakt door slecht functioneren en afbraak van speeksel- en traanklieren. Om nog onbekende redenen valt het immuunsysteem, dat normaal dient om het lichaam te beschermen tegen infecties en ziekte, het lichaam van patiënten aan in met name de speeksel- en traanklieren. Sjögren patiënten hebben behoefte aan behandelingen ter bestrijding van de oorzaak van de ziekte. De huidige zorg is gericht op verlichting van de symptomen. Door onderzoek te doen naar de belangrijke ziekteprocessen verwachten we dat patiënten beter geholpen kunnen worden.
In dit proefschrift hebben we getracht om de achterliggende oorzaken van het abnormaal functioneren van het immuunsysteem bij Sjögren patiënten te achterhalen. We hebben daarbij gekeken naar type 2 conventionele dendritische cellen die bekend staan als aanjagers van een immuunreactie.

Ons onderzoek toont aan dat deze cellen bij primaire Sjögren patiënten, maar ook bij non-sicca Sjögren patiënten, verandert zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan het ziekteproces. Daarnaast hebben we ook gekeken naar monocyten (een ander celtype in het immuunsysteem) en aangetoond dat deze cellen zich aanpassen aan de veranderde (zieke) omgeving.
Door deze resultaten zijn we weer een stap dichterbij het begrijpen van de aanpassing van het immuunsysteem bij Sjögren patiënten en geeft het ons nieuwe inzichten bij het ontwikkelen van behandelingen ter bestrijding van de ziekte. Een goede indeling van de patiënten is daarbij essentieel en zal uiteindelijk bijdragen aan effectieve gepersonaliseerde behandelingen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (via link)
Promovendus
A. P. Pinheiro Lopes
Proefschrift
DeCoding the molecular regulation of Antigen Presenting Cells in Sjögren’s Syndrome
Promotor(es)
prof. dr. T.R.D.J. Radstake
prof. dr. F.P.J.G. Lafeber
Co-promotor(es)
dr. J.A.G. van Roon