12 oktober 2018 van 12:45 tot 13:30

Promotie: De verloren Paratethys Zee - een update van de geschiedenis

Promovenda Karin Sant realiseerde een verbeterde tijdschaal van de geschiedenis van Centraal-Europa en de verloren Paratethys Zee. Ze deed dit door het meten van magnetische deeltjes in sedimentmonsters en isotopen uit aslagen.

Miljoenen jaren geleden werd een groot deel van Europa bedekt door een enorme watermassa: de Paratethys Zee. Het milieu in die zee was sterk afhankelijk van fragiele verbindingen met de naburige Zwarte Zee en Middellandse Zee. De opstuwing van gebergten - met name de Alpen, Karpaten en Dinariden – brak de Paratethys uiteindelijk op in verschillende meren, totdat het grootste deel van Centraal-Europa drooggelegd was.

Het promotieonderzoek van Sant is onderdeel van een groot internationaal project waarin de geschiedenis van de verloren Paratethys Zee in kaart gebracht wordt. Hoe reageerden de flora en fauna op veranderingen in klimaat en tektoniek? Heeft de zee het wereldwijde klimaat destijds beïnvloed? De verbeterde tijdschaal laat zien dat een aantal belangrijke gebeurtenissen veel recenter hebben plaatsgevonden dan verwacht. Voorbeelden zijn het plotselinge terugtrekken van de zee uit Zuid-Duitsland en het overstromen van een gigantisch gebied in het hedendaagse Hongarije, Roemenië en de Balkan. De invloed van wereldwijde zeespiegelfluctuaties lijkt in veel gevallen minimaal en dus concluderen we dat tektonische processen het belangrijkst waren voor de evolutie van de Centrale Paratethys.

De bevindingen zijn gebruikt om paleogeografische kaarten van Centraal-Europa te verbeteren. Ook kan men nu beter voorspellen hoe huidige geïsoleerde zeeën, zoals de Zwarte Zee of Kaspische Zee, zullen reageren op verandering van klimaat, zeeniveau of tektoniek.

Begindatum en -tijd
12 oktober 2018 12:45
Einddatum en -tijd
12 oktober 2018 13:30
Promovendus
Karin Sant
Proefschrift
Changing Seas in the Miocene of Central Europe: chronostratigraphic and paleogeographic updates on Paratethys evolution
Promotor(es)
Wout KrijgsmanOleg Mandic