16 november 2017 van 12:45 tot 13:30

Promotie: De tekortkomingen van wereldwijde mega-raadplegingen

Tijdens de onderhandelingen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vroeg de VN bijna 10 miljoen mensen over de gehele wereld naar hun mening. Zulke mega-raadplegingen worden vaak kritiekloos geaccepteerd als remedie voor een verondersteld democratisch tekort in de intergouvernementele beleidsvorming. Promovenda Carole-Anne Sénit bepleit echter dat maatschappelijke raadplegingen tekortschieten bij het democratiseren van het mondiaal bestuur.

Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals

Beperkte legitimiteit

Wereldwijde mega-raadplegingen hebben een beperkte legitimiteit, schrijft Sénit in haar proefschrift. Actoren van buiten de geïnstitutionaliseerde maatschappelijke netwerken zijn er vaak niet bij betrokken. Ook is de invloed van dit soort raadplegingen beperkt; ze leiden namelijk er niet toe dat de mondiale instituties meer openstaan voor de voorkeuren van grote groepen burgers. Paradoxaal genoeg komt de invloed van de maatschappij minder tot uiting in formele, verreikende en inclusieve raadplegingen dan in informele en elitaire participatieruimtes. 

Belangrijke prikkel

Toch vormen wereldwijde raadplegingen – ondanks hun beperkingen – een belangrijke prikkel voor democratisering, doordat zij de democratische vaardigheden van maatschappelijke actoren opbouwen en uitbreiden. Sénit draagt met haar proefschrift bij aan de kennis binnen de politieke wetenschappen over de dynamiek van in- en exclusiviteit bij mondiale beleidsvorming op het gebied van duurzame ontwikkeling. Beter begrip van deze dynamiek is cruciaal om tot aanpassingen te komen zodat de maatschappij beter wordt betrokken bij het vormen van mondiale normen; aanpassingen die volgens Sénit de democratie wereldwijd zullen bevorderen.

Begindatum en -tijd
16 november 2017 12:45
Einddatum en -tijd
16 november 2017 13:30
Promovendus
Carole-Anne Sénit
Proefschrift
Taking democracy to the next level? Global civil society participation in the shaping of the Sustainable Development Goals from Rio to New York (2012-2015).
Promotor(es)
Prof. Frank BiermannDr. Agni Kalfagianni