25 oktober 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: De samenstelling van de bacteriële ‘flora’ in de neus en keel van jonge kinderen en ouderen lijkt het risico op en de ernst van luchtweginfecties te beïnvloeden

De samenstelling van de bacteriële ‘flora’  in de neus en keel van jonge kinderen en ouderen lijkt het risico op en de ernst van luchtweginfecties te beïnvloeden.

Ziektelast

Acute luchtweginfecties veroorzaken een grote ziektelast en veel antibioticagebruik in de algemene bevolking. Tevens zijn deze infecties een belangrijke oorzaak van sterfte van kwetsbare jonge kinderen (zoals te vroeg geboren baby’s en baby’s met een aangeboren afwijking of een immuunziekte) en kinderen geboren in ontwikkelingslanden. Jaarlijks sterven er wereldwijd naar schatting ongeveer 900.000 kinderen jonger dan 5 jaar aan luchtweginfecties, zoals longontsteking.  Ook zijn luchtweginfecties een van de belangrijkste oorzaken van overlijden bij ouderen.

Microbioom

Bacteriën komen in groten getale in het menselijk lichaam voor, met name in de darmen, maar ook in de bovenste luchtwegen, waaronder de neus en de keel. Deze bacteriën zijn van groot belang voor de gezondheid en zijn onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het immuunsysteem. Al deze bacteriën samen worden ook wel het ‘microbioom’ genoemd, dat zich ontwikkelt vanaf de geboorte.

Nieuwe bevindingen

In verschillende studies laten we zien dat de bacteriën in de neus en keel van  jonge kinderen sterk geassocieerd zijn met het krijgen van luchtweginfecties, alsmede met de ernst van ziekte, zelfs bij virale infecties. Ook bij ouderen zien we een sterk verband tussen de bacteriën in de keelholte tijdens gezondheid en ziekte. Daarnaast wordt dragerschap van een belangrijke ziekteverwekker voor longontstekingen, de pneumokok, bestudeerd. De onderzoekers laten zien dat het al dan niet drager worden van de pneumokok na blootstelling onder andere bepaald wordt door de bacteriesamenstelling in de neus. Op basis van de beschreven studies kunnen artsen op zoek naar ‘goede’ bacteriën en manieren om deze bacteriën te stimuleren of terug te brengen bij kwetsbare populaties zodat ze beter in staat zijn luchtweginfecties af te weren.

Begindatum en -tijd
25 oktober 2018 14:30
Einddatum en -tijd
25 oktober 2018 15:30
Promovendus
Wouter de Steenhuijsen Piters
Proefschrift
Respiratory tract microbiota: gatekeeper to respiratory health
Promotor(es)
prof.dr. D. Bogaertprof.dr. E.A.M. Sanders
Co-promotor(es)
dr. M. van Houten
Entree
Gratis