tot

Promotie: De rol van motivatie bij nascholing van apothekers

Competenties van apothekers zijn van groot belang voor de patiëntveiligheid en kunnen worden onderhouden en verbeterd door nascholing. Uit onderzoek blijkt dat motivatie een belangrijke rol speelt bij deelname aan nascholing en de kwaliteit van de leeruitkomsten. Sharon Tjin A Tsoi onderzocht de rol van motivatie bij nascholing van Nederlandse apothekers en komt op basis daarvan tot drie aanbevelingen.

Tjin A Tsoi onderzocht vier aspecten van de rol van motivatie bij nascholing. Wat is de kwaliteit en kwantiteit van de motivatie van apothekers voor nascholing? Is er een relatie tussen motivatie en deelname aan nascholing? Verandert deze motivatie in de tijd, en zo ja, hoe? En tot slot: is er een relatie tussen het vervullen of frustreren van de psychologische basisbehoeften (bijvoorbeeld autonomie en verwantschap voelen), motivatie, welbevinden en leeruitkomsten?

Als theoretisch kader maakte Tjin A Tsoi gebruik van de Self-Determination Theory. Deze onderscheidt twee hoofdvormen van motivatie: autonome motivatie (geïnternaliseerd; leidt tot goede leeruitkomsten en welbevinden) en gecontroleerde motivatie (veroorzaakt door interne of externe druk; leidt tot slechte leeruitkomsten en burnout).

Uit haar onderzoek blijkt dat bij apothekers vier verschillende motivatieprofielen voor nascholing te onderscheiden zijn en dat deelname aan nascholingsactiviteiten inderdaad gerelateerd is aan motivatie. Een tweejarig longitudinaal onderzoek wees uit dat de gecontroleerde motivatie toeneemt in de tijd ten koste van de autonome. Ook blijkt dat frustratie van psychologische basisbehoeften een negatief effect kan hebben op het welbevinden en de leeruitkomsten.

Op basis van deze uitkomsten, doet Tjin A Tsoi drie aanbevelingen. Ontwikkel voor apothekers nascholing “op maat”, neem het huidige nascholingssysteem van apothekers kritisch onder de loep en doe vervolgonderzoek naar factoren die de toename van de gecontroleerde motivatie kunnen voorkomen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Domplein
Promovendus
drs. S.L.N.M. Schouten-Tjin A Tsoi
Proefschrift
De rol van motivatie bij nascholing van apothekers
Promotor(es)
Prof. dr. A de Boer
Prof. dr. G. Croiset
Co-promotor(es)
Dr. A.S. Koster
Dr. R.A. Kusurkar