30 augustus 2019 van 16:15 tot 17:00

Promotie: De rol van kleine boeren in moderne wereldwijde waardeketens

Deze dissertatie bouwt voort op het debat omtrent de rol van kleinschalige boeren in de maatschappij en verbindt deze met de integratie van kleine boeren in moderne wereldwijde waardeketen. Sinds de prijsstijging van landbouw bulkgoederen in 2007/08 is bij zowel beleidsmakers als het bedrijfsleven de aandacht voor de landbouw weer toegenomen. Moderne waardeketens creëren nieuwe mogelijkheden voor kleine boeren maar dicteren ook steeds meer de voorwaarden omtrent productie, en daarmee condities aangaande deelname aan of uitsluiting van waardeketens.

Een sector die sterk geprofiteerd heeft van moderne wereldwijde landbouwwaardeketens is de Indonesische oliepalm sector. Deze sector omvat grote aantallen kleinschalige oliepalm producten maar kent echter ook een forse duurzaamheidsproblematiek. Kleinschalige Indonesische oliepalmboeren vormen daarmee een interessante casus om de nexus tussen duurzaamheid, inclusiviteit, productie door kleinschalige boeren en beleid te bestuderen, en in te gaan op de vraag hoe deze sector duurzamer en inclusiever kan worden.

Het onderzoek vond plaats op Sumatra en omvatte zowel onafhankelijke, zelfstandige oliepalmboeren als georganiseerde en aan een bedrijf gebonden oliepalmboeren. Dit onderzoek gaat in op de opkomst en prestaties van die boeren, diversiteit tussen kleinschalige producenten en het ontwikkelen van strategieën aangaande het verbeteren van hun prestaties. Alhoewel de kleinschalige oliepalm sector duidelijk unieke kenmerken heeft, ontkracht deze dissertatie enkele stereotype beelden omtrent kleinschalige producenten. Ook gaat deze dissertatie in op de dynamieken omtrent het functioneren van boerenorganisaties over een langere tijdspanne en levert het daarmee interessante inzichten omtrent de rol van en mogelijkheden voor kleinschalige boeren in duurzame productie.

Begindatum en -tijd
30 augustus 2019 16:15
Einddatum en -tijd
30 augustus 2019 17:00
Promovendus
Idsert Jelsma
Proefschrift
In search of sustainable and inclusive palm oil production: The role of smallholders in Indonesia.
Promotor(es)
prof. dr. E.B. Zoomers
Co-promotor(es)
dr. A.C.M. Van Westendr. G.C. Schoneveld