21 juni 2019 van 12:45 tot 13:30

Promotie: de rol van hernieuwbare energie in de toekomst

Promotiestudent David Gernaat onderzocht de potentie van verschillende hernieuwbare energiebronnen. Hij concludeert onder andere dat er meer uit waterkracht valt te halen dan gedacht.

Nog steeds wordt wereldwijd het grootste deel van de energie geleverd door verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen of gas. Maar hernieuwbare energie is in opmars. Deze energiebronnen zijn over het algemeen overal aanwezig, veroorzaken minder luchtvervuiling, stoten geen of minder broeikasgasemissies uit en ze verbeteren de energieleveringszekerheid.

Met zijn proefschrift draagt Gernaat bij aan een betere beschrijving van hernieuwbare energie in energie- en klimaatscenario's voor de lange termijn. Hij onderzocht het potentieel van hernieuwbare energie van wind op zee, zonne-energie op daken en waterkracht. De resultaten hiervan kon hij vervolgens gebruiken om toekomstscenario’s mee te verkennen. Tot slot keek hij naar klimaatimpacts op de hernieuwbare energievoorziening.

Een belangrijke bevinding van dit proefschrift is dat er meer waterkrachtpotentieel is dan gedacht. Hoewel waterkracht de oudste hernieuwbare energiebron is, was nog niet bekend hoeveel er wereldwijd beschikbaar is. Andere bevindingen gaan over de significante bijdrage van huishoudens aan de energietransitie en over de impact van klimaatverandering op hernieuwbare energievoorziening, dat nog niet eerder op dit detailniveau werd onderzocht.

Begindatum en -tijd
21 juni 2019 12:45
Einddatum en -tijd
21 juni 2019 13:30
Promovendus
David Gernaat
Proefschrift
The role of renewable energy in long-term energy and climate scenarios
Promotor(es)
prof.dr. D.P. van Vuuren