tot

Promotie: de rol van discriminatie in het hulpgedrag van kinderen

Discriminatie is schadelijk. Het bevorderen van solidariteit tussen verschillende groepen in de samenleving zal pas effectief zijn wanneer we ons niet alleen bekommeren om leden van onze eigen groep. Hoe eerder we dit kunnen stimuleren, hoe beter. Maar hoe zit dit eigenlijk bij kinderen? Vaak denken we dat kinderen weinig belang hechten aan de (culturele en etnische) groep waar toe iemand behoort. Het promotieonderzoek van Jellie Sierksma laat echter zien dat kinderen vanaf 8 jaar al geneigd zijn om hun eigen groep meer te helpen dan leeftijdsgenoten die behoren tot een andere (etnische) groep. Haar onderzoek biedt gelukkig ook handvatten om kinderen te stimuleren niet te discrimineren.

Sierksma ondervroeg maar liefst 3170 kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar over verschillende situaties waarin een leeftijdgenoot hulp nodig had, bijvoorbeeld omdat hij/zij een opdracht op school niet goed snapte of hulp nodig had met zoeken naar een verloren fietssleutel. Kinderen vinden het ten eerste heel belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben dat ook krijgen. Echter, wanneer de hulpvrager tot een ander groep behoort, bijvoorbeeld Turks was of in een andere klas zat, dan verwachten kinderen toch dat de eigen groepsgenoten meer helpen. Ook geven kinderen aan zelf eerder bereid te zijn groepsgenoten te helpen dan niet-groepsgenoten.

De Utrechtse promovenda geeft aan dat er aanknopingspunten zijn voor interventie, bijvoorbeeld door empathie te stimuleren voor het slachtoffer. Door simpelweg aan kinderen te vragen: “Hoe denk je dat hij/zij zich voelt?” verdwijnt de voorkeur om vooral eigen groepsleden te willen helpen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht
Promovendus
Jellie Sierksma
Proefschrift
Bounded helping: How morality and intergroup relations shape children's reasoning about helping
Promotor(es)
Maykel Verkuyten
Jochem Thijs