17 april 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: De Q-koorts epidemie in Nederland bekeken vanuit een 'One Health' benadering

Dit proefschrift bevat epidemiologische studies uitgevoerd tijdens de Q-koorts epidemie in Nederland. Deze epidemie van 2007-2010 bestond uit meerdere seizoensgebonden uitbraken en resulteerde in meer dan 4000 gemelde patiënten met acute Q-koorts, vooral in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Q-koorts werd een grote dreiging voor de volksgezondheid. In dit proefschrift zijn enkele uitbraakstudies opgenomen waarin descriptieve en analytische epidemiologie is gebruikt voor het aantonen van de meest waarschijnlijk veterinaire bronnen.Dit proefschrift bevat studies naar de seroprevalentie en risicofactoren van een doorgemaakte C. burnetii infectie in de Nederlandse bevolking en beroepsmatig blootgestelde groepen.  Vlak voor de epidemie had slechts 2,4% van de Nederlandse bevolking C. burnetii antistoffen. De seroprevalentie van C. burnetii antistoffen was vergelijkbaar hoog voor de melkgeiten(69%), melkschapen(67%), melkrundveehouders(72%) en landbouwhuisdierenartsen(65%). Op bedrijfsniveau bleek 43% van de melkgeitenbedrijven, 79% van de melkschapenbedrijven en 31% van de vlees/fokschaapbedrijven minimaal 1 seropositief dier te houden. Risicofactoren waren doorgaans redelijk vergelijkbaar voor de veehouders en dieren binnen 1 bedrijfstak. Voor alle bedrijfstakken werd een hoger risico gevonden voor bedrijven met een grotere bedrijfsomvang en een bedrijfslocatie in Noord-Brabant en Limburg of een kortere afstand tot het dichtstbijzijnde tankmelkpositieve melkgeitenbedrijf. Tevens bleek dat 1 op de 6 medewerkers betrokken bij de ruimingen op tankmelkpositieve geiten- en schapenbedrijven gedurende de werkzaamheden geïnfecteerd raakte met C. burnetii , ondanks het gebruik van persoonlijke beschermende maatregelen. Q-koorts vaccinatie als preventieve strategie zou serieus moeten worden overwogen in beroepsgroepen met een hoog risico om een C. burnetii infectie tijdens hun werkzame leven op te lopen. 

Begindatum en -tijd
17 april 2018 14:30
Einddatum en -tijd
17 april 2018 15:30
Promovendus
Barbara Schimmer
Proefschrift
Dutch Q fever epidemic in a ‘One Health’ context: outbreaks, seroprevalence and occupational risks
Promotor(es)
Prof.dr. R.A. Coutinho
Co-promotor(es)
Dr. Y.T.H.P. van DuijnhovenDr. W. van der Hoek
Entree
Gratis