10 januari 2018 van 14:30 tot 15:15

Promotie: De positieve invloed van de buurt op chronisch zieken

Promovenda Geeke Waverijn concludeert in haar proefschrift dat het sociaal kapitaal in de buurt een positieve invloed uitoefent op de gezondheid van mensen met een chronische ziekte.

Waverijn onderzocht of en hoe buurt sociaal kapitaal van invloed is op de gezondheid van mensen met een chronische ziekte. Onder ‘buurt sociaal kapitaal’ worden de hulpbronnen verstaan die gegenereerd worden door de contacten tussen buurtgenoten. Ze onderzocht of mensen in buurten met meer sociaal kapitaal meer toegang hebben tot Wmo-voorzieningen, of zij meer praktische en emotionele steun krijgen van buren, of buurt sociaal kapitaal bijdraagt aan zelfmanagement en of zij meer toegang hebben tot gezondheidsinformatie.

Op basis van de resultaten van haar proefschrift kon Waverijn echter geen conclusies trekken over de manier waarop buurt sociaal kapitaal de gezondheid van mensen met een chronische ziekte beïnvloedt. Wel laten de resultaten van dit proefschrift zien dat het effect van buurt sociaal kapitaal op de gezondheid van mensen met een chronische ziekte niet eenduidig is en afhankelijk is van verschillende individuele kenmerken. Met name voor mensen met een chronische ziekte die geen sociale contacten in hun buurt hebben en die specifieke vaardigheden missen, kan het moeilijk zijn om toegang te krijgen tot hulpbronnen in de buurt. De buurt kan dan ook niet als pasklare oplossing ingezet worden om in de ondersteuningsbehoeften van mensen met een chronische ziekte te voorzien.

Begindatum en -tijd
10 januari 2018 14:30
Einddatum en -tijd
10 januari 2018 15:15
Promovendus
Geeke Waverijn
Proefschrift
The benefit of neighbourhood social capital for health of people with chronic illness
Promotor(es)
Prof.Dr. P.P. Groenewegen
Co-promotor(es)
Dr. M. Heijmans