Promotie: De onverwachte bronnen van innovatie

tot

Op vrijdag 7 juli 2023 om 14.15 uur zal Max Mulhuijzen zijn proefschrift The unexpected sources of innovation verdedigen.

In de afgelopen eeuw zijn we getuige geweest van uitzonderlijke technologische en sociale ontwikkelingen die een democratisering van innovatie teweeg hebben gebracht. Waar innovatie meestal werd toegeschreven aan de Research & Development divisies van bedrijven, illustreren recente voorbeelden (van open-source software tot inventieve craft bierbrouwerijen) de significante rol van burgers als bronnen van innovatie—dat noemt Max Mulhuijzen in zijn proefschrift de ‘onverwachte bronnen van innovatie’. Hij deed vier studies naar innovatie buiten de gebruikelijke commerciële paden.

Innovatie vaker gevolg van ontwikkeling uit noodzaak dan uit hobby


Max Mulhuijzen focust in zijn onderzoek op de middelen en motivaties die leiden tot de ontwikkeling en verspreiding van innovaties door burgers. Daarnaast laat hij zien hoe beleidsmaatregelen zo ontworpen kunnen worden dat innovatieve burgers erdoor gesteund worden. Zo toont Mulhuijzen onder andere aan dat burgers thuis meer goederen produceren wanneer zij daar meer geld of vrije tijd voor hebben. Echter, de kans dat deze goederen innovatief zijn, neemt af met inkomen en vrije tijd. Dit kan verklaard worden door de verandering in focus van burgers. Wanneer thuisproductie uit noodzaak geboren wordt, ligt de focus op het (noodzakelijke) gebruik van het product. Onder mensen met een hoger inkomen wordt thuisproductie echter vaker gezien als een hobby en gedaan voor andere doelen dan puur het gebruik van het product (bijvoorbeeld, het plezier dat gepaard kan gaan met het produceren van goederen), waardoor de kans op innovatie relatief afneemt.

Meer aandacht voor innovatie door individuele burgers nodig


The unexpected sources of innovation biedt een overzicht van de beleidsmaatregelen die ingezet kunnen worden om innovatie door burgers te faciliteren en doet concrete suggesties aan innovatiemanagers hoe zij online platforms zo kunnen inrichten dat de ideeën van de gebruikers van hun producten zichtbaar worden. Daarnaast geeft Mulhuijzen in zijn proefschrift een inzicht in de motivaties van individuen om buiten het zicht van hun managers tijdens werktijd aan innovaties te werken (zie ook het volgende artikel).

De studies in dit onderzoek onderstrepen dat het begrijpen en faciliteren van innovatie een brede blik vereist van academici, beleidsmakers en innovatiemanagers. Dit is een essentiële stap voor innovatiebeleid dat zich inzet voor veel meer dan de belangen van bedrijven bij innovatie.

Max Mulhuijzen is als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht (en online)
Promovendus
M. Mulhuijzen
Proefschrift
The unexpected sources of innovation
Promotor(es)
Prof. dr. J.P.J. de Jong
Co-promotor(es)
Dr. K. Merfeld
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository