Promotie: De ondervertegenwoordiging van vrouwen in management en aan de top

tot

Op vrijdag 23 september 2022 om 12.15 uur zal drs. Ans Merens haar proefschrift Een lange weg. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in management en top nader verklaard verdedigen.

Hoewel het aantal vrouwen in top- en managementfuncties de afgelopen twintig jaar in Nederland is toegenomen, werken er nog steeds veel minder vrouwen dan mannen in zulke functies, vooral in grote bedrijven. Hoe valt dat te verklaren? Deze vraag staat centraal in Ans Merens’ proefschrift Een lange weg. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in management en top nader verklaard.

Lagere doorstroom door deeltijdwerk en weinig overwerken


Het onderzoek, waarvoor mensen langdurig zijn gevolgd, laat zien dat vooral de lagere doorstroom van vrouwen naar leidinggevende en topfuncties een oorzaak is van de ondervertegenwoordiging. De uitstroom van vrouwen uit top- en managementfuncties is even groot als die van mannen, dus dit is niet de oorzaak van het geringe aandeel vrouwen in top- en managementfuncties.

De ongelijke verhouding tussen vrouwen en mannen in management- en topposities lijkt vooral bepaald te worden doordat vrouwen veel vaker dan mannen in deeltijd werken en het feit dat in veel bedrijven leidinggeven in deeltijd niet gebruikelijk is. Daarnaast blijkt ook dat werken in deeltijd – en weinig overwerken – ongunstig is voor toekomstige doorstroomkansen naar leidinggevende functies.  Waarschijnlijk komt dat doordat werkgevers deeltijdwerkers vaak als niet ambitieus beschouwen. Daarbij maakt het aantal gewerkte uren uit. Het werken in grote deeltijdbanen biedt meer kans dan kleine deeltijdbanen op doorstroom naar leidinggevende functies.

Samenhangend diversiteitbeleid is een belangrijke voorwaarde


Verder laat Merens in haar proefschrift zien dat  daadwerkelijke betrokkenheid van de top bij het diversiteitsbeleid en het vaststellen van concrete doelen met een plan van aanpak belangrijke voorwaarden zijn om meer vrouwen op management- en topposities te krijgen. Daarnaast blijkt niet één specifieke maatregel maar vooral een groot aantal verschillende maatregelen binnen een organisatie ervoor te kunnen zorgen dat meer vrouwen in management- en topfuncties gaan werken, zoals op het terrein van arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld de mogelijkheid om thuis te werken) en loopbaanbeleid (bijvoorbeeld het aanbieden van managementtrainingen).

Drs. Ans Merens is wetenschappelijk medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en promoveert als buitenpromovendus aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht (genodigden) en online
Promovendus
Drs. J.G.F. Merens
Proefschrift
Een lange weg. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in management en top nader verklaard
Promotor(es)
Prof. dr. J.J. Schippers
Co-promotor(es)
Dr. C.L.H.S. Remery