25 mei 2018 van 12:45 tot 14:00

Promotie: De mogelijkheden van systematische reviews

In mixed studies reviews worden bevindingen uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve studies gesynthetiseerd. Methoden voor de inclusie van beide typen bewijs in één review zijn beschikbaar, maar er is nog weinig bekend over welke methode het beste kan worden toegepast voor welk doel. 

In de dissertatie van Leonie van Grootel worden bestaande mixed studies review methoden geëvalueerd en nieuwe methoden ontwikkeld. 

Van Grootel: “In hoofdstuk 1 introduceren we de twee typen doelen (configurative en aggregative) en twee typen designs (segregated en integrated) van de mixed studies review. In hoofdstuk 2 geven we een voorbeeld van een kwalitatieve review en evalueren we het type resultaat. In hoofdstuk 3 linken we het resultaat van de review van hoofdstuk 2 aan de resultaten van primaire kwantitatieve studies in een segregated mixed studies review design. In hoofdstuk 4 presenteren we een manier om bevindingen uit kwalitatieve studies te kwantificeren om ze zo geschikt te maken voor input in een mixed studies review in een integrated design. In hoofdstuk 5 introduceren we een methode om de gekwantificeerde bevindingen te integreren in een Bayesiaanse meta-analyse. In hoofdstuk 6 concluderen we dat de twee typen designs geschikt zijn om beide typen review doelen te bereiken, dat het potentieel van kwalitatieve bevindingen voor een mixed studies review nog niet bereikt is, en dat we in de keuze voor een review methode meer uit moeten gaan van het type model dat er in de review geëvalueerd wordt dan van het type data dat er gesynthetiseerd zou moeten worden.”

Begindatum en -tijd
25 mei 2018 12:45
Einddatum en -tijd
25 mei 2018 14:00
Promovendus
Leonie van Grootel
Proefschrift
Where No Reviewer Has Gone Before: Exploring the Potential of Mixed Studies Reviewing
Promotor(es)
prof. dr. Joop Hoxprof. dr. Irene Klugkist
Co-promotor(es)
dr. Floryt Peeters-Van Wesel