tot

Promotie: de leraar weet het beter?

Er is al jaren discussie rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Ondanks dat we in Nederland twee sterke informatiebronnen tot onze beschikking hebben (een eindtoets en observaties van de groep 8-leerkracht), zijn er zorgen of de classificatie van leerlingen naar de verschillende VO-niveaus (vmbo, havo en vwo) wel zo eerlijk verloopt.

Aan de hand van een vergelijking onderzoekt Kimberley Lek in haar proefschrift of één van de informatiebronnen de voorkeur verdient bij het vaststellen van de classificatie voor het voortgezet onderwijs. Daarbij heeft de Utrechtse promovenda haar proefschrift opgedeeld in drie delen. In deel 1 en 2 onderzoekt ze enkele ‘gevaren’ en voordelen van respectievelijk toetsresultaten en leerkrachtoordelen. In het derde deel richt ze zich op de vergelijking en potentiële combinatie van toetsresultaten en leerkrachtoordelen.

In haar proefschrift komen onder meer de volgende vragen aan bod: is het oordeel van de leerkracht wel altijd even objectief? En meet die eindtoets wel wat uiteindelijk belangrijk is in het VO? Krijgen leerlingen wel gelijke kansen in het VO, als leerlingen op ‘elitescholen’ een hoger leerkrachtadvies lijken te krijgen? En als rijke ouders hun kinderen naar ‘Cito-training’ sturen?  Met andere woorden: welke bron (de toets of de leerkracht) is nu geschikter om de plaatsing van leerlingen te bepalen in het VO? En in welke mate zijn toetsresultaten en leerkrachtoordelen nu beïnvloed door factoren als sociaaleconomische status en etniciteit, en hoe kunnen we deze invloeden beperken?

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Kimberley Lek
Proefschrift
Teacher knows best? On the (dis)advantages of teacher judgments and test results, and how to optimally combine them
Promotor(es)
prof. dr. A.G.J. Van de Schoot
Co-promotor(es)
dr. R. Feskens
Entree
Gratis, maar let op:
Aanmelden

Een beperkt gezelschap kan aanwezig zijn.