11 november 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: de invloed van prominente Chinezen op de ontwikkeling van de koloniale stad Medan

De Chinese bevolkingsgroep is vanwege de vele plantages en olie-installaties, die hier sinds 1870 werden aangelegd, als contract-koelies naar Medan gekomen (foto rond 1900). Bron: Wikimedia/Leiden University Library, KITLV, image 78321
De Chinese bevolkingsgroep is vanwege de vele plantages en olie-installaties, die hier sinds 1870 werden aangelegd, als contract-koelies naar Medan gekomen (foto rond 1900). Bron: Wikimedia/Leiden University Library, KITLV, image 78321

Dirk Buiskool houdt op 11 november 2019  zijn verdediging naar aanleiding van zijn onderzoek naar Prominente Chinezen tijdens de opkomst van een koloniale stad Medan (1890-1942).

Medan ontwikkelde zich van kleine nederzetting tot een belangrijk financieel economisch centrum. Chinese ondernemers hebben hier een belangrijke rol bij gespeeld. Essentieel voor de ontwikkeling van de stad was de snelle groei van het aantal tabak- en later rubber- en palmolie-plantages vanaf 1863 in het district Deli rond Medan. Het harde arbeidsregime gaf echter aanleiding tot talloze misstanden waardoor de plantage industrie als conflictmodel kan worden bestempeld.

Chinese invloeden 

Vanaf 1890 groeide Medan in hoog tempo. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling waren de Europese planters, de Sultan van Deli en de Chinese ondernemers. Medan was een stad met veel Chinese invloeden, in 1930 was 30% van de bevolking van Chinese afkomst. Hieronder onderscheidden zich negen personen. Vrijwel allen begonnen zij zonder kapitaal, werden succesvol in zaken en bekleedden belangrijke sociale en politieke posities. Vaak ging deze carrière hand in hand met filantropie. Mede door de rol van deze personen was er in tegenstelling tot de situatie op de plantages, in Medan een relatief harmonische atmosfeer.

Assimilatie 

Een belangrijk verschil met steden op Java was dat in Medan de Chinese gemeenschap relatief gezien veel groter was met als gevolg dat de Medan-Chinezen nauwelijks assimileerden met de lokale bevolking en hun eigen taal en cultuur behielden. Daardoor was er in Medan ook minder animo voor Nederlandstalig onderwijs in tegenstelling tot Java. 

© iStockphoto.com
Begindatum en -tijd
11 november 2019 16:15
Einddatum en -tijd
11 november 2019 17:15
Promovendus
Dhr. D.A. Buiskool
Proefschrift
Prominente Chinezen tijdens de opkomst van een koloniale stad Medan (1890-1942)
Promotor(es)
Prof. G.J. Knaap