18 februari 2016 van 14:30 tot 15:30

Promotie: De HEART-score: snel en veilig instrument op de Eerste Hulp bij verdenking op hartinfarct

Judith Poldervaart beschrijft in haar proefschrift de achtergrond, opzet en resultaten van de HEART- impactstudie. Ze laat zien dat de HEART-score een veilig instrument is op de Eerste Hulp bij de beoordeling van een patiënt met verdenking op een hartinfarct. Vergeleken met twee andere zeer bekende en vaak gebruikte scores, is de HEART-score superieur voor het identificeren van patiënten met een hele kleine kans op een hartinfarct.

Deze patiënten kunnen dan worden gerustgesteld en zouden zonder verder diagnostisch onderzoek of ziekenhuisopname weer naar huis kunnen. Ook de kosten zouden daardoor kunnen verminderen, maar in dit onderzoek werden geringe effecten op de kosten gezien. Mogelijk is dit omdat de artsen (nog) terughoudend zijn om daadwerkelijk het beleid voor deze laag-risicopatiënten aan te passen.

Per jaar komen in Nederland 200.000 patiënten op de Eerste hulp met de klacht “pijn op de borst”. Slechts 20 procent van deze patiënten heeft een hartaanval en dient direct te worden behandeld. Echter, het onderscheid tussen een hartaanval en andere, vaak minder ernstige ziektes is lastig. De meeste patiënten met pijn op de borst worden daarom opgenomen voor observatie en diagnostisch onderzoek, wat tijd én geld kost. Bovendien zijn de vervolgonderzoeken niet zonder risico voor de patiënt. Een snelle en eenvoudige methode om patiënten aan te wijzen die geen hartinfarct hebben, zou een zeer welkome aanvulling zijn voor artsen op de Eerste Hulp. De HEART-score is specifiek voor dit doel ontwikkeld in Nederland.

Begindatum en -tijd
18 februari 2016 14:30
Einddatum en -tijd
18 februari 2016 15:30
Promovendus
Judith Poldervaart
Proefschrift
Risk stratification in chest pain patients
Promotor(es)
Prof. dr. A.W. HoesProf. dr. P.A. Doevendans
Co-promotor(es)
Dr. J.B. ReitsmaDr. A.J. Six
Entree
Gratis