20 november 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie: De dosimetrische haalbaarheid van MRI-geleide protonentherapie

Het doel van radiotherapie is het bestralen van een tumor, waarbij tegelijkertijd omliggend gezond weefsel wordt gespaard. Protonentherapie, waarbij protonen worden gebruikt om de dosis te leveren, heeft een aantal voordelen ten opzichte van reguliere radiotherapie, waarbij fotonen worden gebruikt. Door het gedrag van de positief geladen protonen, namelijk het heel lokaal afgeven van de stralingsdosis, zou het mogelijk moeten zijn om met meer precisie een tumor te bestralen.

Daarom is het belangrijk om up-to-date informatie te hebben over de positie van de tumor en de anatomie daaromheen. In de afgelopen jaren, parallel aan de ontwikkelingen in fotonentherapie, is beeldgestuurde radiotherapie in opkomst in de protonentherapie. Er zijn verschillende beeldvormingstechnieken die de beelden kunnen leveren die hierbij nodig zijn, waar Magnetic Resonance Imaging (MRI) er een van is. MRI heeft verschillende voordelen, waaronder het ontbreken van ioniserende straling bij het verkrijgen van beelden en het hoge contrast van weke delen, waardoor deze beter geclassificeerd kunnen worden en de stralingsdosis daar geminimaliseerd kan worden. Een ideale oplossing zou daarom een hybride MRI-protonentherapiesysteem zijn, vergelijkbaar met de reeds ontwikkelde MR-linac voor fotonentherapie. Voordat een dergelijk systeem echter ontwikkeld kan worden, moet de haalbaarheid van protonentherapie in een sterk magnetisch veld, zoals in een MRI, worden onderzocht. De conclusie van dit proefschrift is dat het haalbaar is om een stralingsdosis in een sterk magneetveld af te leveren, zoals dat van een MRI. Verder onderzoek is nodig om een werkelijk MRI-protonentherapiesysteem te ontwikkelen, waaronder klinische planningsstudies.

Begindatum en -tijd
20 november 2018 10:30
Einddatum en -tijd
20 november 2018 11:30
Promovendus
Joris Hartman
Proefschrift
Dosimetric feasibility of MRI-guided proton therapy
Promotor(es)
prof. dr. B.W. Raaymakers
Entree
Gratis