20 juni 2018 van 12:45 tot 14:00

Promotie Dascha Düring: de filosofische tegenstelling tussen China en het Westen

© iStockphoto.com

In haar proefschrift reconstrueert Dascha Düring de narratieven die ten grondslag liggen aan de veronderstelling dat China en het Westen radicaal verschillend zijn. Ze concludeert dat de verschillen tussen Oost en West misschien groot zijn, maar een radicale oppositie is onhoudbaar als we een zinvolle interculturele dialoog willen voeren.

Er wordt vaak gedacht dat Chinese en westerse tradities en wereldbeelden radicaal van elkaar verschillen. Maar klopt dat wel? Zijn er gedegen filosofische gronden om aan te nemen dat Oost en West inderdaad contrasterende, misschien zelfs onverenigbare opvattingen hanteren over de kosmologische orde en menselijke rol daarin?

Dr. Dascha Düring
Dascha Düring

Esthetisch vs. rationeel denken

Düring laat zien dat de kern van de veronderstelde tegenstelling tussen China en het Westen ligt in het idee dat Chinese en westerse vormen van denken als zodanig radicaal verschillend zijn. Het Chinese denken is esthetisch van aard en produceert een immanent, holistisch, en waardegeladen wereldbeeld, terwijl het westerse denken als rationeel verschijnt en een transcendent, atomistisch en onttoverd perspectief op de wereld voortbrengt.

Open bronnen van inspiratie

Hoewel zo’n contrast een kritisch licht werpt op bepaalde dimensies van de moderniteit, beargumenteert ze dat dit contrast hermeneutisch onhoudbaar is: op een niveau dat zo  fundamenteel is voor ons zelfbegrip als dat van het denken zelf, is het problematisch om radicale tegenstellingen te postuleren. Een overtuigender narratief dat positief bijdraagt aan onze mogelijkheid ons in de wereld te oriënteren, benadert de verschillende filosofische tradities die China en het Westen rijk zijn eerder als open bronnen van inspiratie die het mogelijk maken op dynamische wijze na te denken over een gedeelde toekomst.

Begindatum en -tijd
20 juni 2018 12:45
Einddatum en -tijd
20 juni 2018 14:00
Promovendus
Dascha Düring
Proefschrift
Of Dragons and Owls: rethinking Chinese and Western Narratives of Modernity
Promotor(es)
Prof. dr. Deryck Beyleveldprof. dr. Paul Zicheprof. dr. Heiner Roetz