10 december 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Dairy product consumption and risk of cardiometabolic diseases: Elucidating the role of fatty acids and investigating causality

Een gezond voedingspatroon is belangrijk in het voorkomen van cardiometabole ziekten zoals een hartaanval, een beroerte of suikerziekte. Dit proefschrift onderzoekt of het eten van zuivelproducten, zoals melk en kaas, cardiometabole ziekten kan voorkomen. Zuivelproducten bestaan voor een deel uit vetten en we hebben daarom onderzocht of vetten uit zuivel de kans op cardiometabole ziekten verlagen. Hiervoor hebben we grote studies gebruikt waarbij mensen voor lange tijd zijn gevolgd om te bekijken wie cardiometabole ziekten kreeg. Deze studies bevestigden dat mensen die relatief veel vetten uit zuivel eten, minder vaak cardiometabole ziekten kregen. Deze bevindingen waren aanleiding voor verder onderzoek dat ingaat op de vraag of zuivel echt de oorzaak is van verschillen in cardiometabole ziekten tussen mensen. Dit is in het tweede deel van dit proefschrift onderzocht. We hebben mensen met erfelijke aanleg tot lactose intolerantie vergeleken met mensen zonder deze aanleg. Aangezien lactose intolerante mensen meestal geen melk kunnen verdragen verschillen de twee groepen vooral in de hoeveelheid melk die zij drinken. We vonden geen verschil in cardiometabole ziekten tussen deze groepen. Hieruit concluderen we dat melk niet oorzakelijk bijdraagt aan het verlagen van de kans op cardiometabole ziekten. We weten nog niet of dit ook geldt voor andere zuivelproducten zoals kaas en yoghurt. Daarom hebben we ook bekeken of er een erfelijke aanleg bestaat waardoor iemand meer of minder kaas of yoghurt eet. Dit kan in toekomstig onderzoek gebruikt kan worden om te achterhalen of het eten van kaas en yoghurt oorzakelijk is gerelateerd aan cardiometabole ziekten.

Begindatum en -tijd
10 december 2019 10:30
Einddatum en -tijd
10 december 2019 11:30
Promovendus
Linda Vissers
Proefschrift
Dairy product consumption and risk of cardiometabolic diseases: Elucidating the role of fatty acids and investigating causality
Promotor(es)
Prof. Y.T. van der Schouw
Co-promotor(es)
I. Sluijs PhD
Entree
Gratis