Promotie: Crystalline Titania Nanorods for Colloidal Liquid Crystal Based Switchable Optics

Promotie van S. Hosseininohoji MSc

tot
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
S. Hosseininohoji MSc
Proefschrift
Crystalline Titania Nanorods for Colloidal Liquid Crystal Based Switchable Optics
Promotor(es)
prof. dr. A. Van Blaaderen
Co-promotor(es)
dr. A. Imhof
dr. P.J. Baesjou