Promotie: Crowdsourcing User-Centered Teams

tot

Dit proefschrift onderzoekt hoe online teamwerk in crowdsourcing kan worden verbeterd. Bij crowdsourcing werken grote groepen online samen aan projecten. De focus van het onderzoek ligt op het helpen van ‘crowdworkers’ om betere teams te vormen, vooral voor complexe taken, zoals innovatie. Het onderzoek maakte gebruik van User-Centered Design, waarbij de behoeften van gebruikers centraal staat, om te begrijpen hoe crowdworkers het liefst teamgenoten vinden in een online omgeving.

Uit de resultaten blijkt dat informatieve profielen ertoe doen: details zoals leeftijd, geslacht en zelfs persoonlijkheidskenmerken helpen crowdworkers bij het kiezen van compatibele teamgenoten. Daarnaast kunnen online platforms gebruikers aanzetten tot het samenstellen van diverse teams door een ‘diversiteitsvoortgangsbalk’ weer te geven. Deze eenvoudige tool moedigde crowdworkers effectief aan om meer uitgebalanceerde groepen te creëren.

Het onderzoek analyseerde ook hoe persoonlijkheidskenmerken de teamprestaties beïnvloeden. Interessant genoeg presteerden teams met ruimdenkende leden (hoog in 'openheid voor ervaring') beter in situaties onder hoge druk, zoals bij noodhulp. Ten slotte werd in het onderzoek onderzocht hoe crowdworkers zelf teams vormen. De resultaten lieten een tendens zien om evenwichtige teams te creëren, waarbij vaardigheden en persoonlijkheden gelijkmatig onder de leden werden verdeeld. Door begrip van zowel deze voorkeuren als de manier waarop persoonlijkheidskenmerken de samenwerking beïnvloeden, kunnen we online platforms ontwerpen die crowdworkers in staat stellen sterkere, effectievere teams te vormen. Dit kan leiden tot betere projectresultaten en een positievere ervaring voor iedereen die betrokken is bij crowdsourcing.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
F.L. Vinella
Proefschrift
Crowdsourcing User-Centered Teams
Promotor(es)
prof. dr. ir. J.F.M. Masthoff
Co-promotor(es)
dr. I. Lykourentzou