15 september 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Creatieve therapie voor Zuid-Afrikaanse kinderen met trauma

Zuid-Afrika heeft een van de hoogste misbruikcijfers ter wereld. Veel kinderen groeien op in extreme armoede en gewelddadige leefgemeenschappen. De kans is groot dat zij zogenoemde posttraumatische stress symptomen ontwikkelen, symptomen die zich uiten in klachten als nachtmerries, slaapproblemen, prikkelbaar zijn, concentratieproblemen en herbelevingen. 

In haar proefschrift constateert Nadine van Westrhenen dat in haar studie niet minder dan 50% van de ondervraagden na blootstelling van een schokkende gebeurtenis last had van dergelijke klachten. Bovendien is de geestelijke gezondheidszorg die deze kinderen van hun klachten af kan helpen zeer slecht toegankelijk voor kinderen die opgroeien in kansarme wijken, waar juist veel hulp nodig is.

Samen met collega’s heeft Van Westrhenen een therapieprogramma ontwikkeld, waarbij activiteiten als muziek, dans, tekenen en toneel gratis werden aangeboden om deze kinderen te helpen bij het verwerken van hun traumatische ervaringen. Creatieve therapie is in vergelijking met andere psychotherapieën nog niet zo sterk wetenschappelijk onderbouwd, maar heeft als uniek voordeel dat het eventuele taalbarrières uit de weg gaat, en aansluit op de belevingswereld van (Zuid-Afrikaanse) culturen die zang en dans gebruiken om emoties te uiten.

Creatieve activiteiten geven kinderen de kans om gevoelens als angst, woede of schaamte te uiten

Ondanks vele praktische uitdagingen in een ontwikkelingscontext waar de promovenda tegenaan liep (zoals gebrekkige voorzieningen, toegankelijkheid en vaardigheden van hulpverleners) constateert ze dat het inzetten van deze creatieve activiteiten een manier is voor de kinderen om negatieve emoties als angst, woede of schaamte op een veilige en gezonde manier te uiten, resulterend in afname van posttraumatische stress symptomen. 

Van Westrhenen raadt meer onderzoek aan om deze bevindingen te bevestigen, en ziet creatieve therapie als een belangrijke toevoeging op huidige behandeltechnieken voor trauma bij kinderen, met name in een multiculturele context.

Begindatum en -tijd
15 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
15 september 2017 15:30
Promovendus
Nadine van Westrhenen
Proefschrift
The art of healing: traumatic stress and creative therapy in South Africa
Promotor(es)
Prof. dr. R. J. KleberProf. dr. P. A. Boelen
Co-promotor(es)
Dr. E. Fritz