tot

Promotie: Corporate Kangoeroes in de zorg

Op woensdag 3 juni 2020 om 10.30 uur zal Aline Bos haar proefschrift Corporate Kangaroos in Care. Strategy and performance of non-profit and private equity-owned care organizations online verdedigen.

In Corporate Kangaroos in Care beschrijft promovenda Aline Bos de strategieën en prestaties van commerciële zorgorganisaties, in het bijzonder zorgorganisaties die in handen zijn van private equity firma’s. Hoe presteren deze commerciële zorgorganisaties? Private equity geldt als een bijzondere vorm van eigendom. Private equity firma’s beheren fondsen waarin onder meer pensioenfondsen en verzekeraars hun geld beleggen. Deze fondsen, in combinatie met geleend geld, gebruiken de firma’s om niet-beursgenoteerde organisaties te kopen. Doel is deze organisaties na gemiddeld drie tot zeven jaar met winst weer te verkopen.

Bos voerde systematische reviews van literatuur over commerciële zorgverlening en literatuur over de impact van private equity uit. Daarnaast maakte zij een analyse van de opkomst van de commerciële verpleeghuizen in Nederland. Ook onderzocht zij drie cases van zorgorganisaties die in handen waren van een private equity firma. Voor die casestudies hield zij zicht op zowel het perspectief en de belangen van de organisatie, de medewerkers als ook de cliënten.

Private equity firma’s in de zorg zijn vooral gericht op organisatiegroei

Op basis van haar onderzoek vergelijkt Bos private equity firma’s in de zorg met kangoeroes. De snelle groei van de baby kangoeroe in de buidel staat symbool voor de dominante focus van private equity eigenaren op organisatiegroei. Zolang het financieel goed gaat met de zorgorganisatie, merken medewerkers en cliënten overigens weinig van de private equity eigenaar. Wel was de zorg, in de onderzochte cases, een relatief onbekende ‘habitat’ voor de private equity firma’s, die (daardoor) relatief slecht waren voorbereid op veranderend overheidsbeleid.

Aline Bos MSc is als senior adviseur en promovenda verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
A.Bos MSc
Proefschrift
Corporate Kangaroos in Care. Strategy and performance of non-profit and private equity-owned care organizations
Promotor(es)
Prof. dr. J.P.P.E.F. Boselie
Co-promotor(es)
Prof. dr. M.J. Trappenburg