Promotie: Copper catalysts for the conversion of polyunsaturated hydrocarbons

tot

Katalysatoren maken the productie mogelijk van functionele materialen, bioactieve stoffen, brandstoffen, voedseladditieven, en nog veel meer. Daarmee spelen ze een belangrijke rol in onze maatschappij. Het is een belangrijke uitdaging om steeds efficiëntere en minder milieubelastende katalysatoren te vinden: een uitdaging die door universiteiten en bedrijven gezamenlijk wordt opgepakt.

Op dit moment is er veel belangstelling voor katalysatoren die worden gemaakt van niet-schaarse elementen. Vanwege de vooruitgang in ons vermogen om de grootte en vorm van de actieve metaaldeeltjes in deze katalysatoren te sturen, kunnen we ook de katalytische eigenschappen beïnvloeden, wat processen efficiënter maakt qua grondstoffen en energiegebruik. Deze mogelijkheid geeft een extra vrijheidsgraad die ervoor zorgt dat we ook niet-schaarse elementen kunnen gebruiken voor toepassingen waarvoor tot nu toe alleen schaarse elementen, zoals platinumgroepelementen, gebruikt konden worden. Vooral koper-nanodeeltjes zijn erg aantrekkelijk vanwege de lage prijs en natuurlijk voorkomen. Bovendien hebben ze een hoge selectiviteit in industrieel relevante omzettingen.

Dit proefschrift richt zich op de katalytische eigenschappen van gedragen koper-nanodeeltjes die dienen als katalysatoren voor selectieve hydrogenering-reacties. Het doel was om inzicht te krijgen in het reactiemechanisme, de selectiviteit en deeltjesgrootte-effecten.  We hebben koper-nanodeeltjes met verschillende grootten (variërend van 2 tot 10 nm) afgezet op grafiet en silica. Deze katalysatoren zijn getest voor de selectieve hydrogenering van lage concentraties 1.3-butadieen (een relevante verbinding voor de productie van olefinen), en ook voor de hydrogenering van 2-methyl-butyn-2-ol (een belangrijk tussenproduct voor de synthese van vitaminen). Controle over de grootte van de koper-nanodeeltjes in deze katalysatoren bleek essentieel om stabiele, actieve en selectieve katalysatoren te bereiden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
G. Totarella
Proefschrift
Copper catalysts for the conversion of polyunsaturated hydrocarbons
Promotor(es)
prof. dr. P.E. de Jongh
Co-promotor(es)
dr. L. Delannoy
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository