Promotie: Contextualising access to essential medicines: Lessons learned from East and Southern Africa

tot

Meer dan twee miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot geneesmiddelen, met als gevolg dat jaarlijks meer dan tien miljoen mensen onnodig sterven, vooral in Sub-Sahara-Afrika. Om een beter inzicht te krijgen in hoe barrières op de verschillende niveaus van het zorgsysteem van invloed zijn op de toegang tot gezondheidszorg in de regio, en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken, richtte dit proefschrift zich op drie verschillende casussen: i. internationaal gereguleerde essentiële geneesmiddelen (geneesmiddelen die zijn opgenomen in de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO en in een van de drie internationale verdragen inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen, zoals morfine en fenobarbital), ii. de behandeling van slangenbeten, en iii. geneesmiddelen voor seksuele en reproductieve gezondheid (SRG).

Aan de hand van de drie casussen wordt in dit proefschrift aangetoond dat toegang tot geneesmiddelen voor de meerderheid van de mensen in Sub-Sahara-Afrika een significant probleem blijft. Hoewel de toegang tot essentiële geneesmiddelen voor specifieke zorggebieden of ziekten onderhevig kan zijn aan specifieke barrières, zijn veel van de barrières transcendent en het resultaat van een samenspel van omstandigheden in het hele zorgsysteem. Door te kijken naar de overeenkomsten tussen zorggebieden en ziekten, en niet naar de verschillen, heeft dit proefschrift aangetoond dat er een systeem-brede aanpak nodig is om de gezondheidszorgstelsels in de Sub-Sahara-regio te versterken. Een dergelijke aanpak moet gericht zijn op individuen, huishoudens en de gemeenschap, de uitvoering van de gezondheidszorg en het bestuur op zorgsector-, nationaal en internationaal niveau. Een complex vraagstuk als dit vereist actieve betrokkenheid van alle actoren, waaronder patiënten en gemeenschappen, leiders van gemeenschappen en religieuze leiders, zorgpersoneel, maatschappelijke organisaties, overheden, onderzoekers en internationale actoren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
G.I. Ooms
Proefschrift
Contextualising access to essential medicines: Lessons learned from East and Southern Africa
Promotor(es)
prof. dr. A.K. Mantel - Teeuwisse
Co-promotor(es)
dr. H.A. van den Ham
dr. T. Reed