Promotie: Contaminants of emerging concern in the fetal environment

Unravelling the exposure and effects of endocrine disrupting compounds and micro(nano)plastics in utero

tot

Samenvatting proefschrift

Tijdens de zwangerschap worden vrouwen blootgesteld aan een breed scala van milieuverontreinigende stoffen die via het bloed van de moeder in de baarmoeder terecht kunnen komen. Deze verontreinigende stoffen kunnen de functies van de placenta en de ontwikkeling van de foetus beïnvloeden en bijdragen tot postnatale ziekten. De foetus is gevoelig voor blootstelling aan hormoonverstorendestoffen (EDCs), een diverse groep chemicaliën die hormonaal gestuurd ontwikkelingsprocessen kunnen verstoren. Bovendien zijn er nieuwe opkomende stoffen, zoals micro- en nanoplastics (MNPs) die de placenta kunnen bereiken en kunnen bijdragen aan foetale blootstelling. Door de grote diversiteit van EDCs en MNPs in het milieu en de duidelijke ethische beperkingen, is het bestuderen van deze verontreinigende stoffen tijdens de zwangerschap een enorme uitdaging en daarvoor is de prenatale blootstelling nog steeds niet goed gekarakteriseerd. Dit proefschrift had tot doel deze kennishiaten te adresseren. Hier hebben we voor het eerst een methode ontwikkeld waarbij een combinatie van cel systemen, geavanceerde chemishe analysetechnieken en openbaar beschikbare online databanken werden toegepast om een breed scala aan EDCs in menselijk vruchtwater te identificeren. Bovendien onderzochten we humaan-relevante placentamodellen die kunnen worden gebruikt om het placentale MNP-onderzoek te bevorderen. Daarnaast, onderzochten we de mogelijke opname, het transport en de toxiciteit van artificieel gefabriceerde en milieurelevante MNPs in trofoblastcellen, de belangrijke bemiddelaars van placentale uitwisseling, endocriene, and immuunfuncties. Deze studie onthult de aanwezigheid van een grote verscheidenheid aan EDCs in de directe foetale omgeving en suggereert dat diverse MNPs worden geïnternaliseerd en getransporteerd in placentacellen waar zij subtiele biologische effecten kunnen veroorzaken. Verdere risicobeoordeling is dringend noodzakelijk om de mogelijke effecten van deze contaminanten op de zwangerschap, foetale ontwikkeling en postnatale gezondheid beter te begrijpen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
H.M. Dusza
Proefschrift
Contaminants of emerging concern in the fetal environment - Unravelling the exposure and effects of endocrine disrupting compounds and micro(nano)plastics in utero
Promotor(es)
prof. dr. ir. J. Legler
prof. dr. R. Kanda
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository