tot

Promotie: Connecting vascular inflammation and endothelial dysfunction in the cardio-renal axis

Samenvatting

Een groeiend aantal, voornamelijk vrouwelijke, patiënten met nierfalen heeft te maken met een chronische variant van hartfalen waarbij er een geleidelijke verstijving van de hartspier en daardoor kracht verlies optreedt. De huidige diagnostiek en bestaande medicijnen schieten te kort voor deze populatie van hartfalen patiënten. Enkel door uitgebreid onderzoek naar de specifieke oorzaak en onderliggende biologische mechanismen van dit type hartfalen kunnen we de diagnose verbeteren en aanknopingspunten voor nieuwe medicijnen ontdekken.

In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van nierfalen en daarbij een chronische ontsteking van de kleine bloedvaatjes, op de functie van het hart. In experimenteel onderzoek in muizen zagen we een verschil in negatief remodeleren van het hart die in vrouwen gedreven lijkt te worden door een verminderde functie van de kleine bloedvaatjes in het hart. Daarbij belichten we specifieke biologische mechanismen die hierbij een rol spelen zoals endotheel dysfunctie waardoor verstijving (fibrose) optreed rond de kleine bloedvaten van het hart. Verder suggereren we dat het ontstekingseiwit GDF15 naast diagnostische eigenschappen ook een oorzakelijk rol speelt in de ontwikkeling van dit type hartfalen.

Ondanks dat hoge GDF15-spiegels in verband worden gebracht met slechtere prognose in hartfalen, zorgt het gebrek aan GDF15 in dieren voor een verslechterde hartfunctie wat associeert met verstijving van de kleine bloedvaatjes in het hart. Vervolg onderzoek zal moeten uitwijzen wat de specifieke bijdrage van verstijfde bloedvaatjes is voor het negatief remodeleren van het hart en of GDF15 als biomarker of therapeutisch doeleiwit gebruikt kan worden voor patiënten met chronisch hartfalen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
M. Wesseling
Proefschrift
Connecting vascular inflammation and endothelial dysfunction in the cardio-renal axis
Promotor(es)
prof. dr. G. Pasterkamp
prof. dr. M.J.T.H. Goumans
Co-promotor(es)
dr. ing. S.C.A. de Jager
dr. G. Sanchez