23 april 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Congenital and Acquired Ear Deformities; Treatment Modalities

Jaarlijks laten circa 2500 mensen in Nederland hun afstaande oren operatief corrigeren. De oorschelpen van pasgeborenen kunnen nog door spalken worden vervormd. Dit werd al aangetoond in de tachtiger jaren, maar de literatuur is niet eenduidig over tot welke leeftijd dit nog redelijkerwijs kan worden aangeboden. Utrechts onderzoek laat een redelijke succeskans zien als het kind bij starten niet ouder is dan zes weken. Spalkduur neemt toe met de leeftijd. 

Als we adviseren om oorschelpafwijkingen bij baby’s zo vroeg mogelijk te spalken moeten we ouders actief gaan benaderen. Dit wordt ethisch bediscussieerd; door gezonde babyoortjes te gaan spalken bereiken we de grens tussen ziektebehandeling en lichaamsverbetering. Nationale screening hiervoor voldoet daarom niet aan WHO-criteria. 

Een te verantwoorden alternatief is om verloskundigen, huisartsen, consultatiebureauartsen en verpleegkundigen voor te lichten en dan zelf te laten spalken of te laten verwijzen. Dit wordt nog niet massaal gedaan, vooral omdat het in niemands dagelijkse praktijk past. 

In dit proefschrift is tevens aandacht voor oorschelpdeformatie door infectie na oorpiercing. De literatuur suggereerde dat sommige piercingmethoden het oorkraakbeen excessief beschadigen, Histologisch onderzoek toonde echter dezelfde mate van schade aan voor alle gangbare piercingmethoden. 

Ribkraakbeen is geschikt als bron voor reconstructies van de oorschelp; zoals correctie van een verzonken oorschelp na middenoorchirurgie, vervanging van verdwenen kraakbeen na een spinnenbeet of als steun bij correctie van een lop-oor. 

Tanzer’s classificatie van lop-oren (1975) dient door de verbeterde technieken voor oor-reconstructie aanpast te worden; de ernstiger vormen moeten worden behandeld als een concha-type microtie.

Begindatum en -tijd
23 april 2019 14:30
Einddatum en -tijd
23 april 2019 15:30
Promovendus
Marieke van Wijk
Proefschrift
Congenital and Acquired Ear Deformities; Treatment Modalities
Promotor(es)
Prof. M. Kon
Co-promotor(es)
Prof. C.C. Breugem
Entree
Gratis