30 juni 2015 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Computer kan ook docent ondersteunen bij samenwerkend leren

Bij computerondersteund samenwerkend leren werken groepjes leerlingen samen aan een opdracht en worden daarbij ondersteund door computers. Computerondersteuning bij samenwerkend leren biedt zowel leerlingen als docenten voordelen. De digitale leeromgeving biedt groepjes leerlingen een platform voor overleg en voor het werken aan gemeenschappelijke taken. Daarnaast worden alle activiteiten en tussentijdse taakproducten automatisch opgeslagen en ze zijn door zowel leerlingen als docent in te zien.

Adequate docentbegeleiding is noodzakelijk om het samenwerkingsproces effectief te laten verlopen en de beoogde doelen van samenwerkend leren te bereiken. Doordat de docent meerdere groepjes tegelijk in de gaten moet houden, kan de hoeveelheid beschikbare informatie echter overweldigend worden. Voor de docent is het dus een uitdaging om alle activiteiten te volgen en eventuele geboden hulp af te stemmen op de voortgang van de groepjes.

In haar proefschrift schrijft Anouschka van Leeuwen dat uit observaties en interviews bleek dat docenten de in de leeromgeving beschikbare informatie over leerlingen waardeerden, maar dat een te grote hoeveelheid informatie nadelige gevolgen had voor de geboden begeleiding. Analyses van leerlingactiviteiten (learning analytics) kunnen ingezet worden om docenten te ondersteunen, bijvoorbeeld door informatie over groepen samen te vatten en overzichtelijk visueel weer te geven. In de uitgevoerde studies kregen docenten beschikking over verschillende typen leerlinganalyses. Van Leeuwen concludeert dat docenten die beschikking hadden over learning analytics de problemen bij de samenwerking van leerlingen beter opspoorden, eerder ingrepen bij problemen, en meer specifieke hulp boden aan leerlingen. Met haar proefschrift biedt de Utrechtse promovenda een verkenning van de complexe taak van de docent tijdens samenwerkend leren en de ondersteunende rol van visualisaties van leerlingactiviteiten.

Begindatum en -tijd
30 juni 2015 10:30
Einddatum en -tijd
30 juni 2015 11:30
Promovendus
Anouschka van Leeuwen
Proefschrift
Teacher regulation of CSCL: exploring the complexity of teacher regulation and the supporting role of learning analytics
Promotor(es)
Jeroen JanssenGijsbert ErkensMieke Brekelmans