Promotie: Coming full circle: Examining extended producer responsibility in the context of circular economy

tot

Wat voor beleid en beleidspraktijk  zijn er nodig om aankomende maatschappelijke crises zoals extreme grondstoffenuitputting, klimaatverandering en afvalproductie te voorkomen en bestrijden? De circulaire economie heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen als mogelijke oplossing tot deze problemen.

Het concept “circulaire economie” wordt geframed als een allesomvattende aanpak om dit soort uitdagingen aan te gaan, waarbij de nadruk ligt op het sluiten, vertragen en versmallen van materiaal- en energiekringlopen. Veel bestaande beleids- en bedrijfsactiviteiten claimen nieuw en circulair te zijn, vanwege de groeiende hype van dit onderwerp.

Onze studie pleit voor het plaatsen van de circulaire economie in een langere historische context van zowel beleid als beleidspraktijk, en probeert lessen te trekken uit eerdere ervaringen. Er worden verschillende methodes toegepast, en inzichten uit milieubeheer en industriële ecologie samengebracht. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van het beleidsinstrument ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’, een instrument dat in de jaren negentig werd ontwikkeld en dat de verantwoordelijkheid voor een afvalproduct verplaatst naar de producenten.

Deze studie analyseert welke governance- en beleidslessen getrokken kunnen worden uit de toepassing van dit instrument, zowel in retrospectief als vanuit de actuele context en eisen rondom de circulaire economie. Op basis van case-study inzichten uit Nederland, Italië en Frankrijk geeft deze studie inzicht in de complexe en onderling verbonden actoren en beleidsstructuren die zijn ontstaan onder het containerbegrip van “uitgebreide producentenverantwoordelijkheid" in de Europese Unie, en biedt het tastbare en concrete inzichten over het verbeteren van dergelijke instrumenten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Kieran Ash Campbell-Johnston
Proefschrift
Coming full circle: Examining extended producer responsibility in the context of circular economy
Promotor(es)
dr. W.J.V. Vermeulen
prof. dr. E. Worrell
Co-promotor(es)
dr. S. Dermine-Brullot
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository