10 oktober 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Cochlear implants Bilateral implantation and future indications

Het eerste deel van dit proefschrift onderzoekt de voordelen van bilaterale cochleaire implantatie. We presenteren de resultaten van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek waarin simultane bilaterale cochleaire implantatie wordt vergeleken met unilaterale cochleaire implantatie. Patiënten in de bilaterale implantatie groep hadden een significant voordeel in lastige alledaagse luistersituaties en waren in staat om geluiden te lokaliseren, iets wat onmogelijk was voor unilateraal geïmplanteerde patiënten. Daarnaast vonden wij in de simultane bilaterale cochleaire implantatie groep een meetbaar squelch effect, dit is een belangrijk principe voor binauraal horen.

In het tweede deel van dit proefschrift focussen we op toekomstige indicaties voor cochleaire implantatie. Een systematische review van de bestaande literatuur laat een afname van tinnitus zien na cochleaire implantatie. Echter, een toename van bestaande tinnitus of inductie van tinnitus kan ook optreden na cochleaire implantatie. Deze bevindingen worden ondersteund door de resultaten van een prospectieve studie van onze studiegroep. Ten slotte hebben we op een systematische wijze een review uitgevoerd naar het effect van cochleaire implantatie bij patiënten met eenzijdige doofheid. Actuele literatuur suggereert over het algemeen belangrijke voordelen met betrekking tot richting horen, kwaliteit van leven en tinnitus last.

Begindatum en -tijd
10 oktober 2019 12:45
Einddatum en -tijd
10 oktober 2019 13:45
Promovendus
Alice van Zon
Proefschrift
Cochlear implants Bilateral implantation and future indications
Promotor(es)
Prof. R.J. Stokroos
Co-promotor(es)
Prof. G.A. van ZantenProf. I. Stegeman
Entree
Gratis