25 september 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Coarctatio Aortae

Dit proefschrift beschrijft de lange termijn uitkomsten na correctie van natieve coarcatio aortae (CoA). Hoewel er al decennia ervaring is met de diagnostiek en behandeling van CoA, bestaan er nog altijd veel vragen binnen de hedendaagse klinische praktijk en wordt de CoA-populatie nog altijd geconfronteerd met een hoge prevalentie van cardiovasculaire morbiditeit op de lange termijn. In de afgelopen decennia zijn er verschillende behandeltechnieken ontwikkeld en verder verfijnd en is endovasculaire behandeling (ballonangioplastiek en later stent plaatsing) geïntroduceerd als een minder invasief alternatief voor chirurgische behandeling van CoA. Patiënten die behandeld zijn met ballon angioplastiek hebben echter een verhoogd risico op re-interventie. Ballon angioplastiek wordt derhalve niet aanbevolen als primaire strategie voor behandeling van natieve CoA in kinderen.

Ondanks adequate correctie van de coarctatio moet een derde van de patiënten op lange termijn een re-interventie ondergaan en meer dan de helft van alle patiënten ontwikkeld hypertensie. De verhoogde centrale en perifere vaatweerstand, die wordt gezien bij patiënten laat na succesvolle correctie van de coarctatio, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van hypertensie op de lange termijn. Deze vaatafwijkingen suggereren dat coarctatio aorta een manifestatie is van uitgebreid arterieel vaatlijden in plaats van een lokale vernauwing van de aorta. Inspannings-gerelateerde hypertensie komt veel voor en kan een voorloper zijn van systemische hypertensie. Derhalve is reguliere follow-up met adequate beeldvorming en een cardiopulmonale inspanningstest is van groot belang

Begindatum en -tijd
25 september 2018 12:45
Einddatum en -tijd
25 september 2018 13:45
Promovendus
Elles Dijkema
Proefschrift
Cardiovascular Outcome after Repair of Aortic Coarctation
Promotor(es)
Prof.dr. LeinerProf.dr.Haas
Co-promotor(es)
Dr. SliekerDr. Grotenhuis
Entree
Gratis