23 mei 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Closing in on the role of microRNAs and plasmacytoid dendritic cells in the pathogenesis of systemic sclerosis and primary Sjogren’s syndrome

Systemische sclerose (SSc) en het syndroom van Sjogren (pSS) zijn auto-immuunziekten waarvoor momenteel geen effectieve therapie beschikbaar is. Hoewel deze ziekten verschillende klinische manifestaties hebben, delen ze verschillende immunopathologische kenmerken. De activering van aangeboren en adaptieve immuniteit is duidelijk in zowel SSc als pSS en ze worden gekenmerkt door type I interferon (IFN) -handtekening. Plasmacytoïde dendritische cellen (pDC's), die de belangrijkste producenten van IFN zijn, zijn in circulatie verlaagd bij beide auto-immuunziekten, terwijl ze in aangetaste weefsels zijn toegenomen. Hiertoe hebben we de moleculaire veranderingen op transcriptomisch niveau onderzocht die aanwezig zijn in pDC's van SSc-patiënten.

Bovendien was dit proefschrift gericht op het onderzoeken van de rol van microRNA's als epigenetische sleutelregulatoren van genexpressie in zowel pDC's als in de bloedsomloop bij SSc- en pSS-patiënten. Dit proefschrift bracht de veranderde moleculaire signatuur aan het licht in pDC's van SSc-patiënten (transcriptome and miRNome), waarbij verschillende pathways werden geïdentificeerd die ontregeld worden. Deze analyse toonde verder aan dat IGF2 verhoogd is in pDC's van SSc-patiënten, wat mede samenhangt met de expressie van zijn intronische microRNA, miR-483-5p. Hierbij hebben we aangetoond dat miR-483-5p verhoogd was in serum van SSc-patiënten vanaf de vroege stadia van de ziekte en mogelijk geassocieerd was met fibrose. Bovendien toonde dit werk miRNA ontregeling aan in pDC's van pSS-patiënten. De lage expressie van miR-29a en miR-29c in pDC's van patiënten met SSc en pSS was gekoppeld aan apoptose en mogelijk geassocieerd met overleving van deze cellen in deze ziekten.

In dit proefschrift laten we een nieuwe rol van miRNA's op pDC functie zien in patiënten met SSc en pSS. Deze resultaten werpen een nieuw licht op mogelijke mechanismen die ziekten veroorzaken die mogelijk een aangrijpingspunt vormen voor therapeutische interventi.

Begindatum en -tijd
23 mei 2019 12:45
Einddatum en -tijd
23 mei 2019 13:45
Promovendus
Eleni Chouri
Proefschrift
Closing in on the role of microRNAs and plasmacytoid dendritic cells in the pathogenesis of systemic sclerosis and primary Sjogren’s syndrome
Promotor(es)
Prof. T.R.D.J. Radstake
Co-promotor(es)
Prof. M. Rossato Prof. J.A.G. van Roon
Entree
Gratis