11 september 2019 van 12:45 tot 13:30

Promotie: Climate change in mountainous river basins

Zoetwaterbronnen zijn essentieel voor het menselijke leven. Een aanzienlijke hoeveelheid water is afkomstig uit gebergten, welke grotendeels bepaald wordt door smeltwater afkomstig van gletsjers en sneeuw, en door stuwneerslag die valt wanneer lucht in contact komt met een helling of gebergte en die om deze reden hoger is in gebergten dan in de omringende laaglanden. Door hun grote opslagpotentieel kunnen bergketens fungeren als watertorens en belangrijke zoetwatervoorraden bieden voor miljarden mensen in berggebieden en omringende laaglanden.

Verwacht wordt dat klimaatverandering een effect zal hebben op de hydrologie en cryosfeer van bergachtige stroomgebieden. De cryosfeer is het bevroren deel van het aardoppervlak. De oppervlakte- en grondwaterbeschikbaarheid zal waarschijnlijk beïnvloed worden en de intensiteit en frequentie van hydrologische extremen zal naar verwachting veranderen. Het is daarom te verwachten dat klimaatverandering grote gevolgen zal hebben voor de samenleving en het milieu; effecten die versterkt zullen worden met de geanticipeerde sociaaleconomische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen in de vraag naar water.

Het begrijpen van de effecten van klimaatverandering in bergachtige stroomgebieden is een uitdaging door de complexiteit van het bergmilieu en het brede scala aan schalen waarop (berg-)hydrologische processen kunnen plaatsvinden. Dit maakt het noodzakelijk om deze effecten op verschillende ruimtelijke schalen te onderzoeken. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gericht op het begrijpen van de cryosferische en hydrologische effecten en uitdagingen van klimaatverandering op verschillende ruimtelijke schalen in bergachtige stroomgebieden. Nieuwe modelleringsmethoden zijn ontwikkeld en toegepast om de effecten van klimaatverandering op stroomgebieds- en regionaal/bekkenniveau te onderzoeken. De uitkomsten van het gepresenteerde onderzoek kunnen ons uiteindelijk helpen de toekomstige cryosferische en hydrologische effecten van klimaatverandering in bergachtige stroomgebieden beter te begrijpen.

Begindatum en -tijd
11 september 2019 12:45
Einddatum en -tijd
11 september 2019 13:30
Promovendus
René Wijngaard
Proefschrift
Climate change in mountainous river basins: Understanding climate change impacts and challenges across different spatial scales
Promotor(es)
prof. dr. W.W. Immerzeelprof. dr. ir. M.F.P. Bierkens
Co-promotor(es)
dr. A. Lutz