20 juni 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Chromosomal instability in tumorigenesis: The importance of how much, where and when

Chromosomale instabiliteit (CIN) is een proces waarbij (delen van) chromosomen oneerlijk verdeeld worden tussen dochtercellen na celdeling. Chromosomen zijn de dragers van het genetische materiaal, daarom is het belangrijk dat iedere cel de juiste set heeft om goed te functioneren. Ondanks dat CIN een algemeen fenomeen is voor tumorcellen, is de rol in tumorontwikkeling niet precies bekend.

In dit proefschrift is onderzocht of en hoe CIN bijdraagt aan tumorontwikkeling. Hiervoor is een muismodel ontwikkeld waarin verschillende niveaus van celdelingsfouten geïnduceerd kunnen worden, in specifieke organen en op moment van keuze. De resultaten laten zien dat het effect van CIN wordt bepaald door het niveau, de locatie en het moment van CIN-inductie. In muismodellen die darm- of huidtumoren ontwikkelen, veroorzaken matige tot hoge CIN meer dikke-darmtumoren en grotere huidtumoren. Matige (maar niet hoge) CIN veroorzaakt ook meer dunne-darmtumoren en meer huidtumoren in deze tumormodellen en spontane tumorvorming in de dunne darm van gezonde muizen. Wanneer CIN geïnduceerd wordt in tumoren, heeft dit weinig effect op darmtumoren, terwijl matige tot zeer hoge CIN zorgt voor regressie van huidtumoren.

Aangezien hoge mate van CIN tot celdood leidt, zou inductie van CIN mogelijk het effect van anti-tumor therapieën kunnen versterken. Ook zou het CIN-niveau van tumoren voorspellend kunnen zijn voor therapiesucces. Het screenen van darm-organoïden met verschillende CIN-niveaus laat potentie zien voor synergistisch gebruik van CIN-verhogende compounds, maar geeft geen uitsluitsel over het gebruik van CIN-niveau om therapiesucces te voorspellen.

Begindatum en -tijd
20 juni 2019 10:30
Einddatum en -tijd
20 juni 2019 11:30
Promovendus
Wilma Hoevenaar
Proefschrift
Chromosomal instability in tumorigenesis: The importance of how much, where and when
Promotor(es)
Prof. G.J.P.L. Kops
Co-promotor(es)
Prof. N. Jelluma
Entree
Gratis