4 juni 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Children with respiratory tract infections: optimizing point-of-care diagnosis and management in primary care

In het PRICE-onderzoek is de C-reactive protein test (CRP-test) onderzocht bij kinderen met een verdenking op een lage luchtweginfectie (LLWI) in de huisartspraktijk. De CRP-test geeft een verhoogde uitslag bij ernstige ontstekingen en kan worden uitgevoerd in de huisartspraktijk. De uitslag is binnen 3 minuten bekend. In het onderzoek is het aantal antibioticavoorschriften voor kinderen met LLWI door huisartsen die de CRP-test gebruikten vergeleken met huisartsen die dat niet deden. De hypothese was dat de CRP-test zou leiden tot minder antibioticavoorschriften.

Er zijn 309 kinderen geïncludeerd, verdeeld over 28 huisartspraktijken en 4 huisartsenposten. Er werd een niet statistisch significante reductie van 8,5% gevonden in het aantal antibioticavoorschriften als de huisarts de CRP-test gebruikte (30,9% vs 39,4%). Ook het aantal voorschriften in de 3 maanden na het bezoek aan de huisarts en het aantal reconsultaties verschilden niet significant tussen de twee groepen.

Met data uit dagboeken, ingevuld door ouders van kinderen die deelnamen aan de onderzoeken, hebben we ook gekeken naar meer algemene symptomen van luchtweginfecties bij kinderen, en de impact van deze symptomen op de kinderen en hun ouders. We vonden dat verstoorde slaap, verminderd eten en/of drinken, zich ziek voelen en hinder bij spelen of dagelijkse activiteiten frequent voorkwamen, waarbij verstoorde slaap het langst aanhield. Tweeënvijftig procent van de kinderen waren een of meerdere dagen afwezig van school of het kinderdagverblijf, en 28% van de moeders en 20% van de vaders rapporteerden afwezigheid van het werk gerelateerd aan de ziekte van hun kind de eerste week na een bezoek aan de huisarts.

Begindatum en -tijd
4 juni 2019 16:15
Einddatum en -tijd
4 juni 2019 17:15
Promovendus
Marjolein Schot
Proefschrift
Children with respiratory tract infections: optimizing point-of-care diagnosis and management in primary care
Promotor(es)
Prof. T.J.M. VerheijProf. N.J. de WitProf. J.W.L. Cals
Entree
Gratis